VO SVIDNÍKU CHCÚ ROZŠÍRIŤ POKRYTIE WIFI SIGNÁLOM

Svidník chce vybudovať nové prístupové body napojenia wifi siete v meste. Radnica plánuje podať žiadosť na Úrad vlády o poskytnutie investície na pokrytie mesta bezplatným internetovým pripojením.

 

Vo Svidníku chcú modernizovať internetové služby. V plánoch je vylepšenie možnosti pokrytia bezplatným internetovým pripojením verejné priestranstvá. Za týmto účelom mesto chce podať žiadosť na Úrad vlády o poskytnutie dotácií na túto modernizáciu. S týmito financiami by bolo možné vytvoriť bezplatné WiFi pripojenie tak pre občanov, ak aj pre návštevníkov mesta prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách. Sieť by mala príznačné označenie WiFi pre Teba.

Pokrytie väčšej lokality

Tieto prístupové body by sa nachádzali na viacerých miestach. A to napríklad pred obchodným domom Makos - na námestí, Ul. Centrálna, na námestí - park Ludvíka Svobodu – pri Dome kultúry - na námestí pred Okresným úradom Svidník, Ul. Centrálna - pri budove Vojenského múzea vo Svidníku (signál bude nadväzovať na jednotlivé prístupové body). Ďalšou pokrytou lokalitou by bol vďaka prístupovým bodom park pri pravoslávnom chráme – námestie pri knižnici, Ul. 8. mája (začiatok a koniec), pričom signál bude nadväzovať na jednotlivé prístupové body.

S príspevkom z mestskej kasy

Maximálne výška rozpočtu je podľa dôvodovej správy 15-tisíc eur. Ide o financie získané z Operačného programu Integrovaná infraštruktúru 2014 - 2020. Spolufinancovanie zo strany mesta by bolo vo výške 750 eur (5 %).

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.