ECHO NAŠICH SLÁVNOSTÍ ODZNELO VO SVIDNÍKU UŽ PO DVADSIATY SIEDMY KRÁT

V nedeľu 28. októbra sa vo svidníckom Dome kultúry uskutočnil tradičný a medzi Svidníčanmi veľmi obľúbený večerný kultúrny program s názvom Echo našich slávností.

Podľa moderátora programu a dlhoročného pracovníka v oblasti kultúry vo Svidníku Ivana Rudyho si týmto podujatím spoločne pripomíname kultúrne akcie, ktoré zabávali Svidníčanov počas celého roka, to znamená od Echa do Echa. V tomto roku sa Echo našich slávností uskutočnilo už po 27.-krát. V programe vystúpili úspešní účastníci celoslovenskej súťaže Slávik a Makovická struna, Detský folklórny súbor Komanička, Ľudová hudba DFS Makovička, spevácka skupina Svidníčanka, Svidnícki heligonkári, Folklórny súbor Magurák z Kežmarku a Country (kantri) hudba Maxi Mini z Chrudima z Českej republiky.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.