Milí Svidníčania

Milí Svidníčania

z rôznych strán v poslednom čase zaznieva názor, že primátor a poslanci by mali niesť aj hmotnú zodpovednosť za hlasovanie v otázke bytových domov na Festivalovej ulici, za ktorú ÚVO udelilo mestu pokutu. Stojím si za každým svojim hlasovaním. Hlasovali sme za materiál vypracovaný mestským úradom, pán primátor niekoľkokrát tvrdil ( aj v priamom prenose ), že nemôže nastať žiaden problém  a všetko je v súlade s platnou legislatívou.  Preto 12 poslancov, vrátane mňa, odobrilo postavenie bytoviek na Festivalovej. V danom čase sme všetci chceli konečne, po rokoch, vyriešiť problém bývania a devastácie majetku mesta – internátu SOUS, problém obyvateľov bývajúcich v okolí ako  aj podnikateľov, ktorí majú v danej lokalite svoje prevádzky. Po dlhom čase, keď sme hľadali riešenie, sme všetci videli  možnosť uzatvoriť tento problém. Nič nie je ideálne, ale čas ukázal, že to bolo dobré riešenie. V tom je práca poslanca náročná – reálne preberáte zodpovednosť za to, ako sa bude v meste žiť. To, aká bude metóda obstarávania, všetky detaily celého procesu však pripravuje primátor, ktorý riadi mestský úrad a predkladá materiál na rokovanie, zároveň však zodpovedá za ich legislatívnu a vecnú správnosť. Primátor sa nemôže hlásiť iba k pozitívam  – povedať A – postavili sme byty, a zamlčať B – vybraním nesprávnej metódy obstarávania, zamlčaním niektorých informácií sme spôsobili to, že mesto má pokutu od ÚVO. Primátor je zodpovedný za to dobré, ale súčasne musí prijať zodpovednosť za to, čo sa nepodarilo.

Ak chcem zaviesť inú filozofiu vo vzťahu primátorky a poslancov mestského zastupiteľstva a berúc do úvahy všetky uvedené fakty venujem prvý primátorský plat na verejnoprospešný účel – napríklad na výstavbu novej vyhliadkovej veže na bývalom vleku – ako novej atrakcie mesta, ako miesta na stretnutia a trávenie voľného času. Myslím, že je potrebné túto kapitolu uzavrieť a plánovať pre Svidník budúci rozvoj. Tak, aby sme z toho mali úžitok všetci, ktorým na našom meste záleží.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.