Projekt: UMENIE HROU

Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v rámci projektu Umenie hrou, pripravilo pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, vedúcich recitačných kolektívov a detských divadelných súborov v okrese Svidník a Stropkov workshop - Tvorivá dramatika v školskom procese.

Zaujímavá a inšpiratívna tvorivá dielňa sa uskutočnila v dňoch 18. 10. – 19. 10. 2018. Prvý deň sa pedagógovia stretli v Podduklianskom osvetovom stredisku vo Svidníku, kde témou bol proces tvorby sólového a súborového prednesu s presahom k tvorbe divadla poézie, pod odborným vedením dvoch skúsených lektoriek MgA.,Mgr. Marice Harčaríkovej z Košíc a Mgr. Ľubice Bekéniovej z Prešova. Na základe pozretých video záznamov z predošlých ročníkov celoštátnej prehliadke Hviezdoslavovho Kubína sa rozoberali a hodnotili umelecké prednesy z pohľadu účastníkov workshopu. Druhý deň sa všetci frekventanti workshopu presunuli autobusom na Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove, kde lektorka Marica Harčaríková pôsobí ako pedagóg.

Oboznámila nás s činnosťou školy, s jednotlivými odbormi, no hlavne s literárno –dramatickým odborom, kde vyučuje svojich študentov. Nasledovali prednesy na živo. Svoj talent predviedla žiačka cirkevnej ZŠ v Košiciach, víťazka celoštátnej recitačnej súťaže cirkevných škôl v Humennom a tiež študentka danej školy s emotívnym prednesom prózy. Oba prednesy boli zaujímavo podané poslucháčovi. Čo je dôležité a podstatné pri vzniku divadla poézie, ako pracovať na príprave textov, realizácii scény, kostýmov a pod. - to bolo predmetom diskusie po predstavení divadla poézie „TLKOT“. Za vynikajúce vystúpenie boli študenti ocenení obrovským aplauzom. Záver na škole patril pohybovým cvičeniam. Pomyselnou čerešničkou na torte bolo vystúpenie profesionálnych hercov v DJZ v Prešove s muzikálom Nikola Šuhaj.

Helena Petríková

POS Svidník

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.