Šušľavá mušľa, o.z. vydáva vo vydavateľstve vo Vydavateľstve Ladislav Cuper knihu Oresta Zilynského BALADY VÝCHODNÉHO SLOVENSKA

Šušľavá mušľa, o.z. vydáva vo vydavateľstve vo Vydavateľstve Ladislav Cuper knihu Oresta Zilynského BALADY VÝCHODNÉHO SLOVENSKA Podbeskydské ľudové balady. 

Šušľavá mušľa, o.z. vydáva vo vydavateľstve Ladislav Cuper knihu Oresta Zilynského BALADY VÝCHODNÉHO SLOVENSKA, Podbeskydské ľudové balady. Ide o antológiu ľudových balád prevažne Rusínov, žijúcich v oblasti severovýchodného a východného Slovenska. Zbierka, ktorá bola zostavená už na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia na objednávku Slovenského pedagogického vydavateľstva, odboru ukrajinskej literatúry v Prešove, vychádza na Slovensku prvýkrát.  Rozdelená je do 21 tematických celkov podľa motívu, ktorý zostavovateľ považoval v piesňovom sujete za kľúčový. Obsahuje pôvodné záznamy 485 textov balád, z nich 136 samostatných obsahov a 255 melódií. Materiál zborníka bol získaný od 228 menovite uvedených osôb.

Ide o monografiu, ktorá zahŕňa preklady odborného textu z ukrajinčiny do slovenčiny, transliteráciu všetkých zápisov balád z azbuky do latinky a je rozšírené o analytickú štúdiu editorky Tatiana Pirníkovej, približujúcu peripetie zbierky. Nové editorské spracovanie zbierky balád je v maximálnej možnej miere prispôsobené dispozíciám súčasného prijímateľa. Je určené odbornej i laickej verejnosti, aktívnym interpretom i záujemcom o ľudovú kultúru východného Slovenska.

Vydanie vedeckej monografie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Detailné informácie o knihe:

Editori: doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD., PaedDr. Radovan Šašala, PhD. (zbierka)

Recenzenti: PhDr. Soňa Burlasová, CSc. (1971), doc. PhDr. Judita Kučerová, PhD. (2018)

Transkripcia nôt a transliterácia textu: PaedDr. Radovan Šašala, PhD.

Transliterácia textu: doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD., Mgr. Monika Kormaníková, PhD.

Návrh obálky s použitím diela iného autora: PaedDr. Ladislav Cuper.

Jazyková korektúra: Mgr. Veronika Perovská, PhD., Mgr. Monika Kormaníková, PhD.

Preklad z ukrajinského jazyka: Mgr. Bohdana Marecová

Anglické resumé: PaedDr. Magdaléna Rázusová, PhD., Jonathan Gresty, MA, PhD.

Tvrdá väzba, počet strán 561

Vydalo Občianske združenie Šušľavá mušľa vo Vydavateľstve Ladislav CUPER

Ukážka:

Podstatou balady je rozprávanie o neobyčajných, vzrušujúcich udalostiach každodenného života. Ľudia sú v nej zobrazení vo chvíľach boja za najväčšie dary života – lásku, slobodu, ako aj za sám život, za jeho zachovanie. Utváranie takýchto piesní odrážalo stály záujem človeka o neobyčajné a výnimočné, túžbu nájsť práve v ňom najplnší prejav síl, ktoré v človeku pôsobia. V baladách sa odrazili črty historického spôsobu života, ľudových názorov

a obyčajov. Avšak ich jadrom sú u všetkých národov na svete stále tie isté bezmenné a všadeprítomné ľudské drámy, vzplanutia nepokoja a vášne, ktoré spestrujú a očisťujú život. Odovzdávaním si takýchto svedectiev sa národy zjednocovali vo svojom pohybe k stále plnšiemu sebaurčeniu človeka.

Tatiana Pirníková

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.