Výmena primátorov a obnova poslaneckého zboru nás čaká 7.decembra

V piatok 7.decembra prevezme pomyselnú štafetu od Jána Holodňáka Marcela Ivančová. Ján Holodňák opustí Mestský úrad po ôsmich rokoch a primátorkou mesta sa stane v histórii Svidníka prvá žena, ktorá sa vôbec o takýto post uchádzala, Marcela Ivančová.

Ustanovujúce zastupiteľstvo bude 7. 12. 2018 o 9:00 hod. v Základnej umeleckej škole vo Svidníku. Úlohou ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva je okrem iného vytvoriť podmienky na zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov, zriadiť obecnú radu, komisie či určiť plat starostu. 15 poslancov a nová primátorka zložia slávnostný sľub. Poslanec je podľa zákona povinný najmä zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený, dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Poslanci by mali zložiť podobný sľub, v ktorom sľúbi, že bude riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich bude uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.