PIATAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL TESTOVALI PO TRETÍKRÁT

V stredu 21. novembra sa vo všetkých základných školách Slovenskej republiky konalo testovanie žiakov piateho ročníka (Testovanie 5-2018). Toto testovanie sa uskutočnilo ešte len po tretíkrát, keďže bolo zavedené iba pred dvomi rokmi, teda v roku 2016.

„V meste Svidník sa podľa zberu údajov k 15. 9. 2018 zúčastnilo testovania 142 piatakov z piatich škôl, a to ZŠ Komenského, ZŠ na Ulici 8. mája, ZŠ Karpatská, Spojená škola a Cirkevná základná škola sv. Juraja. Cieľom Testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, na juhu Slovenska aj  z predmetov maďarský jazyk a literatúra. Testovanie poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle,“ informuje Jozef Kurty, odborný zamestnanec školského úradu vo Svidníku. Na spomínané testovanie sa však spustila aj spŕška kritiky a mnohí učitelia preferujú testovanie uskutočňovať ešte na prvom stupni základnej školy, teda na konci štvrtého ročníka, kedy majú žiaci učivo čerstvo prebraté a ich vedomosti nenarušia dvojmesačné letné prázdniny. Výsledky žiakov v Testovaní 5-2017 sú dostupné pre základné školy a osemročné gymnáziá na webovej stránke NUCEMu https://testovanie5.iedu.sk/

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.