Viete ako sa správne učiť doma s deťmi na prvom stupni?

Začiatok povinnej školskej dochádzky je veľký a významný krok v živote dieťaťa a výrazne ovplyvní aj chod rodiny. Príprave na úspešnú školskú dochádzku dieťaťa by mali rodičia venovať veľkú pozornosť už v predškolskom veku- hovorí dlhoročný pedagóg Jozef Poperník.

“Svoje deti by mali vychovávať a nenásilným spôsobom viesť k plneniu drobných a vekuprimeraných úloh (upratanie hračiek, pomoc pri domácich prácach a pod.) - najprv s pomocou rodiča a neskôr sami. Tým si deti osvojujú správne návyky, zvykajú si na vykonávanie drobných úloh,” hovorí učiteľ na základnej škole Jozef Poperník.

Rodičia by si mali všímať, s čím a ako sa ich deti hrajú. Pri hre sa prejavuje temperament detí, ich výdrž a koncentrácia pre určitú činnosť, schopnosť spolupracovať s inými deťmi i zvládať prehry alebo nezdary. “Je dobré, ak rodičia trávia so svojimi deťmi spoločný čas. Vtedy môžu nenápadným a nenásilným spôsobom robiť výchovné korekcie. Naopak, veľmi negatívne na komplexný rozvoj osobnosti vplýva to, ak dieťaťu dáme do ruky mobil, tablet alebo iný podobný predmet. Dieťa sa s ním hrá, ale rozvíja si tým iba malú časť svojich schopností a niektoré dôležité činnosti sa nerozvíjajú (napr. schopnosť správne komunikovať, rozvíjať jemnú motoriku rúk a pod.). Stáva sa, že dieťa príde do prvého ročníka a nevie si zaviazať šnúrky na obuvi. Rodič namiesto toho, aby ho danú činnosť trpezlivo naučil, radšej mu kúpi obuv na suchý zips.  Netreba všetko robiť za deti, ale rozvíjať ich samostatnosť,” zdôraznil Poperník.

RODIČIA DEŤOM ORGANIZUJÚ VŠETOK ČAS

Ako príde dieťa pripravené do 1.ročníka, je vo veľkej miere výsledkom rodinnej výchovy. “Od začiatku povinnej školskej dochádzky by rodičia mali vhodne upraviť deťom denný režim tak, aby v ňom dieťa malo dostatočný a pravidelný čas a priestor na prípravu na vyučovanie i na odpočinok a rozvoj svojich záujmov. Niektorí rodičia organizujú svojim deťom všetok čas, kontrolujú ich mobilom, prihlásia ich na veľké množstvo krúžkov a dieťaťu chýba čas na hry a kontakty s kamarátmi, ktoré obmedzuje iba na kontakt cez sociálne siete.

Na 1.stupni základnej školy a hlavne v 1.ročníku by mali rodičia venovať veľkú pozornosť domácej príprave na vyučovanie. “Rodičia by si mali hlavne v začiatkoch nájsť dostatok času pre svoje dieťa a rozprávať sa s ním aj o tom, čo prežíva, aké má radosti alebo problémy, ako sa mu darilo v škole atď. Vhodne volenými slovami a príkladmi môžu rodičia správne usmerniť dieťa a povzbudiť ho, ak sa mu od začiatku všetko nedarí podľa ich predstáv,” povedal Poperník.

OD PRAVIDELNEJ POMOCI KU NEPRAVIDELNEJ KONTROLE

Aj keď sú rodičia v dnešnej dobe často zaneprázdnení, predsa by si mali nájsť čas, aby si s prvákmi sadli a napísali s nimi úlohy, všímali si ich prístup k plneniu školských povinností. “Treba s nimi prečítať text z knihy, porozprávať sa o ňom a zitiť, či tomu rozumie. Postupne treba viesť deti k samostatnosti a prejsť od pomoci ku pravidelnej kontrole plnenia školských úloh. Ak je dieťa schopné a samostatné, možno potom prejsť od pravidelnej pomoci a kontroly k nepravidelnej kontrole. Treba sa dieťaťa nielen opýtať, či je do školy pripravené, ale sa o tom aj presvedčiť. Ak sa toto nezanedbá, potom sú predpoklady, že dieťa získa správne návyky a bude sa vedieť pripravovať samo na vyučovanie aj na 2.stupni ZŠ,” zdôraznil Poperník.

Nevyhnutnou podmienkou na úspešnosť dieťaťa  je aj správny prístup k učeniu aj v škole, aby dieťa išlo do školy oddýchnuté a vyspaté, aby bolo na vyučovaní pozorné a sústredené. “Ak sa v škole venuje učeniu, je predpoklad, že väčšinu učiva zvládne v škole a doma si to precvičí, zopakuje a bude to ovládať. Správny prístup rodičov deťom, k ich príprave na vyučovanie a rozvoju ich schopností sa pozitívne prejaví vo vývoji detí a vráti sa im vynaložená námaha,” dodal učiteľ. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.