ABY SA TRADÍCIE ZACHOVÁVALI

Už viac ako dva týždne ubehli od podujatia „Aby sa tradície zachovávali 2“, ktoré organizovalo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku v rámci vzdelávacieho projektového cyklu „Cesta za poznaním“. No do dnešných dní ešte prichádzajú pozitívne ohlasy od viacerých účastníkov. 

Podujatie bolo venované všetkým vedúcim detských tanečných kolektívov z Prešovského kraja. Uskutočnilo sa počas volebného víkendu 09.-10.11.2018 v priestoroch Hvezdárne Roztoky a tanečnej sály FS Makovica, kde sa stretla dvadsiatka účastníkov  z Popradu, Sabinova, Prešova, Giraltoviec, Stropkova a Svidníka.

Lektorskú záštitu prevzali p. Lenka Adzimová z Košíc (DFS Viganček), Dominika Novotná (Rusínske trio) a Marek Sabol (Bardfa), ktorí sa z úvodu ponorili folklóristov hlbšie do teoretických tajov etnológie, etnomuzikológie a etnochoreológie. Následne sa však teoretickým vedomostiam venovalo okrajovo, lebo primárne bolo získanie praktických zručnosti v oblasti práce s detským kolektívom.       

Svoj čas venovali témam ako: symboly v ľudovej piesni, ktoré sú nevhodné v piesňach v repertoári detského kolektívu, hra ako najvhodnejšia forma pohybu, repertoár vhodný pre detský kolektív, dramapedagogika podľa Kataríny Mizerák a hry zamerané na rozvíjanie zručností, schopností a rozvíjanie osobnosti.

O úspešností tohto podujatia svedčia pozitívne ohlasy samotných účastníkov, ktorí sa so spätnou referenciou obracajú na nás, už aj tak po dlhej dobe. Aj na základe týchto skutočností sa Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku rozhodlo pokračovať v školiteľských aktivitách na jar a jeseň 2019, kedy si pre všetkých folklóristov pripravilo cyklus šiestich jednodňových stretnutí. Projekt z verejných zdrojov podporil „Fond na Podporu umenia“. (MŠ)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.