1.miesto na celoslovenskej súťaži školských časopisov pre žiakov CZŠ sv. Juraja

Ministerstvo školstva, výskumu a športu Slovenskej republiky a Dom Matice slovenskej v Žiline dňa 16.novembra 2018 oceňovali najlepšie školské časopisy.

Časopis žiakov Cirkevnej základnej školy sv. Juraja vo Svidníku bol ocenený ako jeden z najlepších školských časopisov vydávaných v základných školách na Slovensku v rámci celoslovenskej súťaže PRO SLAVIS, ktorú každoročne organizuje Dom Matice slovenskej v Žiline a získal vynikajúce 1. miesto.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien prebehlo v krásnych priestoroch historickej budovy  žilinskej radnice. Ocenenie za kvalitnú a tvorivú prácu prevzali z rúk Ing. Kataríny Kalankovej, riaditeľky Matice slovenskej v Žiline,  žiačky Sárka Holodňáková a Miriam Jalčáková z 9.A triedy. Dievčatám patrí vrúcne poďakovanie za veľmi pekné  dosiahnuté  úspechy, pretože sa snažili, aby ponúkli svojim spolužiakom pravdivé a úprimné postrehy a príbehy zo života školy. Postupne  časopis obohacovali a  k aktualitám z diania v škole pribúdali zaujímavé reportáže, rozhovory s pedagógmi, úvahy, literárne práce, rôzne okienka či knižné novinky.

Odborná porota hodnotila obsahovú náplň časopisu, nápaditosť a kreativitu, vlastnú tvorbu žiakov, grafickú úroveň, ilustrácie  a iné.  Vydávanie školského časopisu v podmienkach základnej školy dnes nie je jednoduché. Žiaci sú častokrát zaneprázdnení, venujú sa mnohým záľubám, navštevujú rôzne krúžky. Ale  vďaka ich húževnatosti, cieľavedomosti a hlavne neúnavnosti sa im darí tvoriť časopis  a každé ocenenie pre nich je ďalším povzbudivým impulzom. Umiestnenia na  prvých priečkach  sú toho dôkazom. /Je to už piate ocenenie v spomínanej súťaži/.

Dosiahnuté výsledky a ocenenia tešia nielen naše dievčatá, ktoré si so sebou odnesú mnoho skúsenosti a zážitkov, ale i učiteľov, ktorých motivujú k tomu, aby aj naďalej podporovali a rozvíjali tvorivé  schopnosti a nadanie žiakov.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.