Duálne vzdelávanie aj na SOŠ technickej

Duálne vzdelávanie je v súčasnosti témou, o ktorej sa veľmi veľa rozpráva. Naša škola sa v tomto školskom roku do tohto vzdelávania zapojila. Je tak jedinou školou v okresoch  Svidník a Stropkov.

Duálne vzdelávanie znamená, že žiak sa teoreticky pripravuje na škole a praktickú prípravu absolvuje priamo na pracovisku u zamestnávateľa, a tým príprava žiaka na výkon povolania zodpovedá požiadavkám zamestnávateľov. Výsledkom tohto procesu  ma byť dobre pripravený žiak, ktorého konkrétna firma potrebuje na konkrétnu prácu, čo významne prepojí obsah vzdelávania s praktickými požiadavkami trhu. Systém duálneho vzdelávania je teda krokom k úspechu.

Veľmi dôležitý je aj ten fakt, že  jednotlivé podniky spolupracujú so školami, zabezpečujú odbornú prax a tiež stabilné zamestnanie, čo je  v súčasnosti  veľmi dôležité. Práca študentov, ktorí absolvujú prax v zmluvných  firmách je aj finančne ocenená, čo je pre študentov veľkou výhodou. Motiváciou pre žiakov je tiež štipendium, ktoré môžu počas svojho štúdia za svoj prospech dostávať.

Je  teda potešiteľné, že aj firmy sa aktívne podieľajú na príprave absolventov. Spolupracujú so školami nielen poskytnutím možnosti absolvovať odbornú prípravu v moderne vybavených prevádzkach, ale aj zaujímavou ponukou zmluvy zabezpečujúcej zamestnanie v spoločnosti po ukončení štúdia. Naša škola má podpísané zmluvy pre duálne vzdelávanie  s  firmou Strojárne potravinárskeho priemyslu, a.s.(v tomto školskom roku 10 žiakov) a  Metal container, a.s. Spolupracuje tiež s ostatnými firmami v okrese.

Škola má viacero študijných i učebných odborov a po ich úspešnom absolvovaní každý si môže nájsť aj svoje uplatnenie.  Ide o odbory, ktoré sú na trhu práce žiaduce a vyhľadávané, v praxi je o ne veľký záujem.

 

                                                                                                            Ing.Ján Kosár

                                                                         riaditeľ SOŠ technickej vo Svidníku

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.