„Filmová cesta“ SPŠ Svidník pokračovala v Portugalsku

SPŠ Svidník ako hlavný koordinátor Erasmus+ projektu „Filmmaking journey: From scratch to screen“ opäť vyslala svojich zástupcov z radov  učiteľov a žiakov do sveta. Tentoraz sa stretnutie škôl z piatich krajín (Slovensko, Španielsko, Grécko, Portugalsko a Česká republika) uskutočnilo 4. až 9. novembra 2018 u projektového partnera  v mestečku Barreiro nachádzajúcom sa neďaleko hlavného mesta Portugalska, Lisabonu.  

Keďže projekt má za cieľ postupne previesť zapojených žiakov a pedagógov základmi  filmovej tvorby, po 2-dňovom workshope týkajúcom sa práce s kamerou a písaním scénarov, ktorého sme sa zúčastnili v marci tohto roka v Aténach, sme pokračovali vzdelávaním sa v práci so svetlom a zvukom. Workshop v Barreire bol vedený uznávaným portugalským režisérom Pedrom Sena Nunesom. Žiaci, pracujúci v medzinárodných tímoch  bravúrne zvládli pridelené praktické úlohy, opis a výsledky ktorých budú čoskoro zverejnené aj na webovej stránke projektu www.filmmakingerasmus.weebly.com.

Najzaujímavejšou časťou pobytu, a zároveň aj najťažšou,  bolo však natáčanie piatich krátkych filmov na témy mediálnej výchovy podľa vopred navrhnutých scenárov  (počas už spomínaného pobytu v Aténach). V medzinárodných tímoch si žiaci vzájomne prerozdelili role ako režisér, kameraman, herec, zvukár (a dokonca aj „klapka“ J ), a počas niekoľkých dní sa snažili natočiť dostatok záberov na zostrihanie naplánovaných spoločných filmov.

Učitelia, koordinátori projektu, pod vedením hlavnej koordinátorky projektu Mgr.  Kocurovej využili zaneprázdnenosť žiakov na spoločné stretnutia, počas ktorých naplánovali obsah a priebeh projektových aktivít na celý tento školský rok, a taktiež vyhodnotili prvý rok fungovania projektu, jeho výsledky a prípadné nedostatky.

Letieť takúto diaľku a nevidieť nič z krajiny partnerskej školy a „neochutnať“ z jej kultúry by bolo hriechom, a preto pre nás partneri pripravili nie len nabitý pracovný program, ale aj poobedňajšie výlety do preslávenej dedinky Sintra a, samozrejme, do Lisabonu.

Žiačky, ktoré sa tohto stretnutia zúčastnili ocenili jeho význam nie len z pohľadu zdokonaľovania sa v používaní anglického jazyka, osvojenia si ďalších zručností vo filmovej tvorbe, ale taktiež kvôli možnosti osobne sa stretnúť s rovesníkmi z iných krajín, a dozvedieť sa niečo o živote v iných krajinách z pravej ruky. 

                                                                                                                                                            

SPŠ Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.