Ustanovujúce zastupiteľstvo bude v prednáškovej miestnosti Múzea ukrajinskej kultúry

V piatok 7. decembra bude ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. Mesto bude riadiť najbližšie volebné obdobie Marcela Ivančová. Štafetu tak preberie od Jána Holodňáka, ktorý viedol mesto posledných osem rokov.

„Som rada, že doterajší primátor pán Holodňák akceptoval  môj návrh usporiadať toto zastupiteľstvo v prednáškovej miestnosti MUK,  zasadnutie sa uskutoční  o 10.00 hod., je verejné, a tak by som chcela Svidníčanov aj touto cestou pozvať,“ povedala novozvolená primátorka Marcela Ivančová. Podľa predošlej informácie hovorkyne mesta Kristíny Tchirovej to malo byť o 9.00 a v ZUŠ.

 Úlohou ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva je okrem iného vytvoriť podmienky na zloženie sľubu novozvoleného starostu a poslancov, zriadiť obecnú radu, komisie či určiť plat starostu. 15 poslancov a nová primátorka zložia slávnostný sľub. Poslanec je podľa zákona povinný najmä zúčastňovať  sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých boli zvolení, dodržiavať štatút obec, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Poslanec by mal zložiť podobný sľub, v ktorom sľúbi, že bude riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich bude uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.