V KNIŽNICI SA DISKUTOVALO O RUSÍNOCH V GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI

V uplynulý štvrtok sa v priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku uskutočnila prednáška na tému Rusíni a gréckokatolícka cirkev v kontexte doby, ktorú zorganizovalo občianske združenie Pro Rutenia a Miestna organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku.

Hlavným prednášajúcim bol gréckokatolícky duchovný Milan Jasik zo Spolku svätého Jána Krstiteľa, ktorý poslucháčov oboznámil s históriou gréckokatolíckej cirkvi od jej vzniku až po súčasnosť. „Otca Jasika som sa rozhodol pozvať kvôli jeho záslužnej práci v oblasti rusínskej histórie. O dejinách Rusínov chodí prednášať v rámci celého Slovenska, a preto si veľmi vážim, že prijal naše pozvanie a prišiel nás oboznámiť s históriou gréckokatolíckej cirkvi a jej vzťahu k rusínskemu obyvateľstvu nášho regiónu,“ povedal Jaroslav Fecuš, predseda svidníckej Rusínskej obrody. Prednášky sa zúčastnilo vyše dvoch desiatok Svidníčanov, medzi ktorými nechýbala ani novozvolená svidnícka primátorka Marcela Ivančová. „Aj keď mi rusínčina v hovorenej podobe ide veľmi ťažko, srdcom však Rusínka rozhodne som. Veľmi ma zaujala reč pána Jasika, kedy som si uvedomila, že rusínske korene siahajú skutočne hlboko. V rámci Rakúsko-Uhorska sa Rusínom podarilo naplniť svoje požiadavky, aj keď len na krátku dobu, ešte skôr, ako sa to podarilo Slovákom. Aj to je silný dôvod na to, aby bola rusínska národnosť stále podporovaná,“ uviedla Ivančová. „Cieľom tejto prednášky bolo upriamiť pozornosť na misijnú úlohu gréckokatolíckej cirkvi pri rozvoji rusínskeho jazyka od prvej fázy národného obrodenia Rusínov až po fázu súčasnú, pretože je veľmi dôležité, aby cirkev a národ držali spolu,“ povedal na záver otec Milan Jasik.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.