PASOVANIE ZA PRVÁKA

Školská brána otvorená, abecedou podoprená, kto do nej vojde, múdry z nej vyjde.

Tieto slová boli súčasťou piesne, ktorú spievali prváčikovia dňa 22.11.2018 počas kultúrneho programu ich slávnostného pasovania na Základnej škole v Kračúnovciach.

Najmladší adepti do „cechu školského“ predviedli, čo všetko sa za krátky čas strávený

v školských laviciach naučili. Ukázali rodičom a hosťom, ako sa už vedia popasovať s písmenkami, číslicami a ako dokážu spojiť hudbu s pohybom. Predviedli svoje vedomosti, šikovnosť a múdrosť. Všetko zvládli skutočne na jednotku. Ak chcú však byť pasovaní za naozajstných žiakov školy, musia zložiť prvácky sľub, že sa budú učiť, budú poslúchať a správať sa tak, ako sa na správneho školáka patrí. Po hlasnom „sľubujem“ nasledovalo pasovanie za prváka za asistencie pani zástupkyne ZŠ PaedDr. S. Baranovej a triednej učiteľky prvého ročníka.

Pasovalo sa obrovskou ceruzou položenou na rameno. Na pamiatku tohto výnimočného dňa prváci dostali „spomienkovú“ pasovaciu čiapku s menom, ktorá im bude pripomínať chvíle, keď opus­tili svet hračiek a vstúpili do sve­ta plného kníh, písmen, čísel a iných ve­d­o­mostí.

Po zložení slávnostného „Sľubu prváka“ každý žiak obdŕžal pamätný list, sladkú maškrtu a svoj prvácky sľub potvrdili odtlačkom prsta na Pasovací dekrét. Oficiálnu časť deti ukončili spevom prváckej hymny. Stali sa z nich teda právoplatní členovia školského cechu Základnej školy v Kračúnovciach.

Po oficiálnej časti čakalo na prváčikov a ich rodičov zaslúžené občerstvenie. Žiaci zvládli svoj pasovací deň skutočne na výbornú.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zrealizovaní tohto milého podujatia. Ďakujeme.

 

PaedDr. Mária Matisová

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.