LIST MINISTERKE OD PRIMÁTOROV

Vážená pani ministerka,

dovoľujem si obrátiť sa na Vás v mene novozvolenej primátorky mesta Svidník pani Marcely Ivančovej, primátora mesta Giraltovce pána Jána Rubisa,  primátora mesta Medzilaborce pána Vladislava Višňovského a aj zo svojej pozície primátora mesta Stropkov so žiadosťou o zachovanie terajšieho statusu Nemocnice arm. generála L. Svobodu vo Svidníku, ako všeobecnej akútnej nemocnice s možnosťou zaradenia do urgentu 1. typu.

Nemocnica arm. generála Ludvíka Svobodu vo Svidníku má zásadný regionálny význam, o čom svedčia aj nasledujúce fakty. Nemocnica poskytovala v roku 2017 všeobecnú a špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odboroch schválených MZ SR hlavne pacientom/klientom z miest Svidník, Stropkov, Giraltovce a 108 okolitých obcí dovedna s vyše 53-tisíc obyvateľmi, ako aj ďalším pacientom z regiónu Medzilaborce, ktorí potrebovali zdravotnú starostlivosť.

V súčasnosti v súvislosti s nemocnicou rezonuje hlavne problém zrušenia pôrodnice najmä z dôvodu deklarovaného nedostatočného počtu pôrodov. Súčasné vedenie nemocnice robí podľa našich vedomostí maximum pre to, aby počet pôrodov a kvalita poskytovaných služieb rástli. Je predpoklad, vychádzajúci zo súčasného stavu, že počet pôrodov na konci roka 2018 prekročí 400, čo je oproti minulému roku nárast o takmer 20 %. Aj to svedčí o zlepšujúcom sa trende založenom na mnohých opatreniach zameraných najmä na najdôležitejšie ohnivko v celej reťazi – pacienta, jeho bezpečnosť a spokojnosť. Pri realizácii systémových zmien a ich implementácii, iste uznáte, je nesmierne dôležitý časový faktor, ktorý sa v zdravotníctva pohybuje v lehote 5 - 6 rokov. V tomto prípade neustále diskusie a zneisťovanie pacientov a personálu majú negatívny  vplyv na budovanie dôvery v poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti  a tým zvýšenie štatistických ukazovateľov, ale aj celkovej spokojnosti pacientov.

Pán Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky, v jednom zo svojich rozhovorov (https://lekom.sk/stranka/24072018-informacie-v-mediach) mimo iného uvádza, že ak má pôrodnica 360 pôrodov ročne, je  štatistická garancia, že bude mať určitý štandard kvality a bezpečnosti. Ďalej tiež uviedol, že pri zmenách sa nedá pozerať len na čísla. 360 pôrodov nemusí byť pravidlo všade, ale budú regióny, pre ktoré môžu byť aj iné pravidlá.

Vychádzajúc z poznania Vašej filozofie priorít poskytovania zdravotníckej starostlivosti, ktorá za každých okolností zdôrazňuje potrebu pri akýchkoľvek zmenách, a o to viac racionalizačných opatreniach, zodpovedne zvážiť ďalší postup, tak, aby nebol na úkor pacienta.

Pani ministerka, je množstvo ďalších argumentov, ktoré by sme Vám ako predstavitelia dotknutého regiónu chceli predostrieť. Prosíme Vás týmto o stretnutie, na ktorom by sme mohli vzájomne prediskutovať naše stanoviská k problematike Nemocnice arm. gen. Svobodu vo Svidníku.

S úctou Ondrej Brendza, primátor Stropkova

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.