Ivančová sa stretne s ministerkou zdravotníctva

„Posledný rok  rezonuje na verejnosti téma svidníckej nemocnice a jej budúcnosti v procese stratifikácie nemocníc – jednoduchšie povedané, reformy, ktorú pripravuje a v niektorých oblastiach už spustilo ministerstvo zdravotníctva. Svidnícku nemocnicu spravuje  na základe rozhodnutia  VÚC Prešov  z minulosti Svet zdravia  a.s. V tejto súvislosti som sa 23. 11. stretla s vedením Sveta zdravia a.s. – majiteľmi nemocnice vo Svidníku a predložila som argumenty pre zachovanie plnohodnotnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici.

Na tomto stretnutí som vyjadrila svoj jasný postoj – hoci mandát primátorky so všetkými právomocami začnem vykonávať až po ustanovujúcom zasadnutí, ktoré bude 7. 12. 2018, použijem všetky dostupné legálne prostriedky, aby nemocnica ostala v súčasnej štruktúre a bola zaradená do kategórie nemocníc s urgentom 1. typu. Je to dôležité pre ľudí v našom regióne  a zdôraznila som, že zodpovednosť za zdravotnú  starostlivosť  je zodpovednosťou najvyššou a to by si mali všetci kompetentní  uvedomiť. Podnikať  v zdravotníctve znamená podnikať s verejnými zdrojmi, s peniazmi nás všetkých. A následky rozhodnutí v zdravotníctve musia  riešiť  v konečnom dôsledku aj politici. To, či budú naše ženy rodiť  v sanitkách na ceste do Bardejova alebo Prešova, či budú naši ľudia prepravovaní v sanitkách za kolónami kamiónov, je na rozhodnutí majiteľov nemocnice, ale aj na rozhodnutí  vlády SR, ktorá má v rukách systém zdravotníctva.  Mojou povinnosťou je upozorniť na to, že pri  súčasnej dopravnej dostupnosti či skôr nedostupnosti nemocníc je to neprípustné a nedôstojné rodiť v sanitke na ceste do Prešova.  Za každý problém, ktorý  sa bude odohrávať v sanitke, tak budú niesť zodpovednosť tí, ktorí takéto rozhodnutie urobili.

Následne som oslovila primátora Stropkova pána Ondreja Brendzu, spoločne sme oslovili ministerku  zdravotníctva pani Kalavskú so žiadosťou o stretnutie a vzájomné vydiskutovanie si argumentov. Stretnutie máme potvrdené na utorok, 11. 12. 2018.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí v tejto fáze vyvíjajú akékoľvek aktivity a snažia sa pomôcť. Som presvedčená, že sila argumentov je na našej strane a ministerstvo ako regulátor vzťahov je povinné zabezpečiť rovnaký prístup všetkých občanov k zdravotníckej starostlivosti, je to naše ústavné právo.

V pondelok o 15.00 hod. sa spolu s novozvolenými poslancami mestského zastupiteľstva  zúčastníme tlačovej konferencie Sveta zdravia a.s., kde  chceme jednotne  vyjadriť zásadný nesúhlas s pripravovanými krokmi. Prosím všetkých, ktorým záleží na našej svidníckej pôrodnici, aby nás prišli podporiť.“

(Marcela Ivančová, novozvolená primátorka mesta Svidník)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.