Pekári v Európe sa spojili. Podpísali spoločné memorandom o spolupráci

 

    Zlá situácia v pekárenskom segmente sa netýka len slovenských pekárov K boju o záchranu odvetvia sa pripájajú aj českí, maďarskí, poľskí a rumunskí pekári Predstavitelia pekárenského priemyslu týchto krajín sa zhodli, že ich odvetvie je pred krachom a jednou z najzávažnejších príčin je neakceptovanie výrobných nákladov ich najväčšími odberateľmi – niektorými zahraničnými obchodnými reťazcami Na spoločných krokoch sa dohodli podpisom Medzinárodného memoranda o spolupráci

 

Bratislava, 27. novembra 2018 – Neudržateľná situácia v pekárenskom priemysle donútila pekárov naprieč strednou a východnou Európou k spoločným krokom pri záchrane svojho odvetvia. Združenia, ktoré spolu zastupujú dovedna 90-tisíc ľudí pracujúcich v pekárenstve, sa dohodli a spoločne podpísali Medzinárodné memorandum o spolupráci v pekárenskom priemysle. „Udržateľnosť pekárenského priemyslu má strategický význam pre celú úniu a jej riadne fungovanie je nevyhnutné v prospech európskych spotrebiteľov. V maloobchodnom predaji čoraz viac dominuje malý počet reťazcov, pričom niektoré z nich zneužívajú svoju kúpnu silu a tlačia dodávateľov do dodávok, ktoré nepokrývajú výrobné náklady. Tomuto chceme spoločne zamedziť,“ tvrdí predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiana Lopúchová.

 

Nízke ceny, ktoré sú už dlhodobo vyplácané dodávateľom nielen v Európskej únii, ale aj mimo nej, sú podľa pekárov na neudržateľnej úrovni, pričom tieto tlaky majú negatívny dosah na zamestnanosť v pekárenskom priemysle a podieľajú sa na neustálom poklese dopytu po čerstvom pečive. „Dohodli sme sa, že budeme vzájomne podporovať konzumáciu chleba a výrobkov z múky prostredníctvom národných a regionálnych kampaní, na výmene informácií s cieľom prijímať jednotnú politiku proti nekalým obchodným praktikám, budeme spoločne podporovať spravodlivé obchodné praktiky a rovnako budeme žiadať národné vlády, aby navrhli vhodné opatrenia vrátane regulácie na ochranu spotrebiteľov, pracovníkov a výrobcov pred akýmkoľvek zneužitím dominantného postavenia na miestnych trhoch,“ pripomína Tatiana Lopúchová a zároveň dodáva, že budú spoločne bojovať proti krokom, ktoré ešte zhoršujú zlú situáciu odvetvia, ako napríklad oneskorené platby, jednostranné alebo spätné zmeny zmluvných podmienok, neposkytnutie dostatočne podrobných alebo jednoznačne formulovaných informácií o zmluvných podmienkach či nútená účasť na propagačných akciách.  

 

Memorandum o spolupráci na slovenskej úrovni s názvom Memorandum o poctivom obchode bolo podpísané v júni 2018. Išlo o memorandum medzi slovenskými pekármi a slovenskými obchodnými reťazcami, ktoré sú združené vo Zväze obchodu SR. Slovenské memorandum má za cieľ podporiť domáce pekárske odvetvie v boji proti nekalým obchodným praktikám, na ktoré však doplácajú aj slovenskí obchodníci. „Slovenskí obchodníci sa správajú férovo a poctivo, a to aj napriek tomu, že sú v rovnakej pozícii ako zahraničné siete. Doplácajú však rovnako na umelo deformované pultové ceny, ktoré nepriamo určujú práve zahraničné obchodné siete svojou nátlakovou politikou. Slovenské maloobchodné siete sú tak nútené sa tejto politike z konkurenčných dôvodov neustále prispôsobovať,“ uzatvára Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

 

 

Kto sa podpísal pod Medzinárodné memorandum o spolupráci v pekárenskom priemysle:

-       Pekárske združenie Maďarska (Magyar Pékszövetség), ktoré zastrešuje približne 23 000 zamestnancov v pekárstve, zastúpené Jozsefom Septom

-       Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, zastrešujúci približne 12 000 zamestnancov v pekárenskom odbore, zastúpený Vojtechom Gottschallom

-       Poľská pekárska asociácia (Stowarzyszenie piekarzy), zastrešujúca približne 5 000 zamestnancov v pekárstve

-       Rumunská pekárska asociácia (ROMPAN – Patronatul Roman din Industria de Mărarit, Panificatie şi produse fainoase), zastrešujúca 30 000 zamestnancov v pekárskom odbore, zastúpená Aurelom Popescuom

-       Za Svaz pekařů a cukrářů v ČR, ktorý združuje 20 000 zamestnancov v pekárenskom sektore, memorandum podpísal Jaromír Dřízal

-       Memorandum o spolupráci bolo podpísané za prítomnosti Antonia Ariesa z Mexika, prezidenta svetovej únie pekárov a cukrárov UIBC (International Union of Bakers and Confectioners) a Fernandéza Villaverdeho zo Španielska, generálneho sekretára UIB

 

 

 

 

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE:

Marta Kováčová
Agentúra Nextina

E-mail: marta@nextina.sk

Mobil: +421 918 046 121

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.