Slávnostný príhovor čerstvej primátorky Marcely Ivančovej

V tejto slávnostnej chvíli predstupujem  pred Vás a pred obyvateľov nášho mesta Svidník s pocitom vďaky za dôveru, ktorej sa mi dostalo zvolením za primátorku mesta Svidník. Som si plne vedomá svojej zodpovednosti za vývoj a chod mesta, za jeho obyvateľov, za jeho dôstojné miesto v našej krajine. Občania vyskladali tím, vy a ja spolu s vami,  musíme vytvoriť  tímového ducha... Bez vzájomného rešpektu, bez akceptácie aj opačných názorov to, samozrejme,  nepôjde.

Predvolebná kampaň bola akousi súťažou – myšlienok, nápadov, nových riešení, ale aj  osobných ambícií.  Je však rozhodnuté, občania tohto mesta rozhodli, a preto je potrebné, aby sa z oponentov stali partneri, aby sme rešpektovali odkaz, ktorý nám občania – Svidníčania – vyjadrili svojím hlasom odovzdaným ktorémukoľvek z nás, či už mne ako primátorke alebo vám,  vážení poslanci. Je  nevyhnutné, ak chceme naplniť naše predvolebné sľuby, od tejto chvíle hľadať a nachádzať iba spoločné riešenia. Nebude to ľahké ani bezbolestné, ale som presvedčená, že to je tá zmena, ktorú od nás naši občania čakajú.

Naše spoločné rozhodnutia sa stanú trvalo zapísanými v rozvoji, v smerovaní a obnove nášho mesta. Verím, že sa nám podarí prijímať dobré riešenia, nielen tie ľahké. Pozerajme  s nádejou a odhodlaním do budúcnosti, žijeme v meste, na ktorom nám všetkým záleží. Záleží nám na zlepšení každodenného života našich občanov, na spolupráci s podnikateľmi, ktorí sú aktívni v našom meste,   na zatraktívnení nášho Svidníka pre návštevníkov,  na vzdelaní našich detí,  na úspechoch našich športovcov   i na pocite ocenenia  našich seniorov.   Jednoducho, všetkým nám záleží na lepšom meste. Vo svojom volebnom programe som ponúkla koncept, ktorý je naplniteľný. Ponúkam vám svoje schopnosti, svoju prácu.  A budem ju aj vyžadovať, od všetkých, ktorí pre mesto pracujú. Nepoľavím vo svojom úsilí a rovnako budem úsilie a aktivitu oceňovať u všetkých svojich spolupracovníkov.

Chcela by som v tejto chvíli poďakovať doterajšiemu primátorovi pánovi Jánovi Holodňákovi za osem rokov práce pre naše mesto. Prajem Ti Janko, veľa úspechov v Tvojom ďalšom pracovnom pôsobení, prajem Ti  veľa zdravia a sily do ďalších rokov. Chcem poďakovať všetkým, jednotlivcom aj inštitúciám, ktorí s mestom Svidník v uplynulom období spolupracovali, a takisto chcem vyjadriť presvedčenie, že táto úspešná spolupráca bude pokračovať i naďalej.

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.