Ivančová: Potrebujeme čas

Marcela Ivančová má za sebou prvý týždeň primátorovania. Viesť mesto nie je jednoduché. A prvý týždeň bol plný riešení a odhaľovania problémov. Novej primátorke sme položili zopár otázok.

 

Nastúpili ste do funkcie - ste primátorkou mesta. Aký bol prvý týždeň v úrade?

Prvý týždeň vo funkcii bol veľmi náročný, okrem milých povinností, samozrejme, musím preniknúť do chodu úradu a niekoľko problémových záležitostí sa objavilo hneď v prvých dňoch - ide napríklad o stále nedokončený tzv. modrý most, ktorý vážne ohrozuje bezpečnosť chodcov i vodičov. Hneď v pondelok máme stretnutie so zhotoviteľom p. Jenčom a chceme tento problém uzavrieť. Otázka okolo zberného dvora je stará najmenej 8 rokov. Práve sa venujeme právnej analýze a podľa výsledku podnikneme ďalšie kroky. Analyzujeme tiež práce naviac, či už pri rekonštrukcii Parku L.Svobodu, pri rekonštrukcii materských škôl alebo chodníkov. Po skončení našich vnútorných auditov budeme informovať o výsledku, ktoré výdavky považujeme za oprávnené a ktoré výdavky sú problémové. Nechceme predbiehať, potrebujeme čas, aby sme všetky informácie dôkladne vyhodnotili. O výsledkoch budeme, samozrejme, informovať. 

Ešte pred tým, ako ste sa stali oficiálnou primátorkou mesta, ste začali bojovať za pôrodnicu. Minulý týždeň ste sa stretli aj s ministerkou zdravotníctva. Podarilo sa niečo vybaviť v tomto smere? 

Od prvých dní od zvolenia sa intenzívne venujem tomuto problému, svoje podporné stanovisko pre pôrodnicu som vyjadrila na stretnutí s vedením Sveta zdravia, na zhromaždení zamestnancov nemocnice v aule nemocnice, v mnohých médiách, zúčastnila som sa protestného zhromaždenia, ktoré organizovalo OZ  Chránime kraj pod Duklou, kde ma potešila účasť veľkého počtu  občanov a veľmi emotívny priebeh celého protestu. Stretla som sa spolu s vicežupanom PSK p. Jakubovom, spolu s poslancom NR SR M. Krajkovičom a primátormi okolitých miest p. Brendzom a p. Rubisom, s ministerkou zdravotníctva p. Kalavskou, kde sme dôrazne vyjadrili nesúhlas so zrušením pôrodnice a dali sme na stôl silné argumenty, aby sa tak nestalo. Zároveň sme apelovali na ministerstvo, že pre náš región je urgent rovnako dôležitý. Bolo to náročné rokovanie. Ale chcem dúfať, že spolu s ostatnými aktivitami, ktoré vyvíja Prešovský samosprávny kraj a jeho poslanci, so silnou  podporou ľudí v regióne, ktorú ukázali aj na spomínaných protestoch, máme šancu.

Máte určitú predstavu o mestskom úrade. Prezradíte svoju štruktúru? Budete robiť nejaké personálne zmeny? Na verejnom diskusnom predvolebnom fóre ste povedali, že budete mať prednostu. V akom štádiu je táto vec?

Je koniec roka, ostáva zopár pracovných dní a hlavnou prioritou je dokončenie všetkých náležitostí, ktoré s tým súvisia. Chápem, že verejnosť, ale cítim, že aj samotní zamestnanci očakávajú, že je potrebné zmeny urobiť. Nechcem nič unáhliť ani zanedbať, takže k problematike zmien na úrade sa dostanem v novom roku. S tým súvisí aj obsadenie funkcie prednostu, nebudem predbiehať. :-)

Často ste hovorili na zastupiteľstve, že priority musia byť jasne dané. Čo ste si vzali za svoju prioritu na poste primátorky Vy?

Funkcia primátorky má dve stránky, jedna je vo vzťahu k zamestnancom úradu a tá druhá,  podľa môjho názoru ešte náročnejšia, vzhľadom k občanom mesta Svidník. Verím, že občania mi dali dôveru, lebo som ich presvedčila o svojom programe - takže prioritou pre mňa bude naplnenie tohto programu. A tu vidím svoje poslanie aj vo vzťahu k úradu - spolu so svojimi kolegami - zamestnancami úradu - nájsť spôsob, ako to dosiahnuť. Samozrejme, viem, že  tu musím najmä nájsť prienik s poslancami MsZ. Sme na začiatku cesty a vždy ten prvý krok je najťažší. Po prvom rokovaní MsZ je zrejmé, že  je dôležité zmeniť alebo, lepšie povedané, upraviť rokovací poriadok MsZ. Takže toto je jedna z krátkodobých priorít.  

 

Veronika Lazoríková

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.