Mesto by malo zaplatiť korekciu za zberný dvor

Ešte v roku 2013 podalo mesto Svidník žalobu na Ministerstvo životného prostredia. Kontrola Ministerstva životného prostredia vo Svidníku poukázala v závere v roku 2012 na niektoré pochybenia, ktorých sa mesto vraj dopustilo pri obnove zberného dvora. Mesto sa však bránilo a na ministerstvo podalo žalobu. Minulý týždeň prišla na Mestský úrad vo Svidníku výzva z ministerstva na zaplatenie korekcie.

Mesto Svidník dostalo z Ministerstva životného prostredia dotáciu na zriadenie zberného dvora. Ministerstvo urobilo v meste kontrolu a zistili niekoľko pochybení. „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci procesu spätnej kontroly verejného obstarávania mesta Svidník zistilo pochybenia, ktoré viedli k vzniku neoprávnených výdavkov  a následnému vystaveniu a zaslaniu žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vo výške 208879 eur,“ informoval v roku 2013 Maroš Stano, z Odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia. Mesto malo ministerstvu vrátiť do 50 dní. Nestalo sa tak. „Vzhľadom na to, že mesto dlžnú sumu nevrátilo a ani nepožiadalo o splátkový kalendár, ministerstvo po márnom uplynutí lehoty 50 dní od doručenia Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov v súlade so zákonom postúpilo podnet na Úrad pre verejné obstarávanie. Úrad  vykonal kontrolu verejného obstarávania, ktorú ukončil prerokovaním protokolu dňa 3. júna  so záverom, že zistenia Riadiaceho orgánu potvrdil.,“ uviedol vtedy M. Stano.

Čepan: Ministerstvo nám celý postup schválilo

Vedenie mesta Svidník sa však vtedy bránilo. „Máme stanoviská toho istého ministerstva, ktoré nám celý náš postup pri obstarávaní schválilo. Následne až po ich súhlase sme ho začali robiť. Po ukončení celého procesu znova všetko prekontrolovali a povedali, že je to v poriadku. A až následne zistili, že tam boli nejaké nedostatky,“ uviedol v roku 2013 vedúci odboru výstavby Mestského úradu vo Svidníku, Ľuboš Čepan. Mesto Svidník podalo žalobu  o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministerstva o zistenej nezrovnalosti spojenú s návrhom na odloženie vykonateľnosti rozhodnutia. Obe strany čakajú na rozhodnutie súdu. “Otázka okolo zberného dvora je stará niekoľko rokov. Práve sa venujeme právnej analýze a podľa výsledku podnikneme ďalšie kroky. O výsledkoch budeme samozrejme informovať,” uviedla primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. (ver) 

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.