Holodňák by mal dostať za nevyčerpanú dovolenku 2800 eur

Bývalý primátor Ján Holodňák si za rok 2018 vyčerpal len jeden deň dovolenky. Preto by mu mali nevyčerpané dni dovolenky preplatiť. Ide o sumu 2 886,41 eur.

Primátorovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa zákonníka práce alebo podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa, v prípade bývalého primátora za rok 2018 je to 27,50 dní. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno bývalému primátorovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku.  Bývalý primátor nevyčerpal z dovolenky za rok 2018 (nárok mal 27,50 dní) celkom 26,50 dní z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku za rok predstavuje finančnú čiastku 2 886,41 eur. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.