CHCEME ZDRAVO ŽIŤ

November sa na našej ZŠ v Kračúnovciach niesol v duchu zdravého životného štýlu. Za pomoci svojich pedagógov  žiaci realizovali projekt Červené stužky a tak sa venovali prevencii proti drogám a AIDS. Na hodinách biológie, chémie, občianskej náuky pozerali filmy, viedli besedy, počúvali rozhlasové relácie na dané témy. Svoj názor a svoj negatívny postoj voči drogám žiaci II. stupňa vyjadrili prostredníctvom vlastnej tvorby na hodinách výtvarnej a literárnej výchovy.

Žiaci I. stupňa vyhotovovali letáky a plagáty zamerané najmä proti fajčeniu. Vyzdobili si nimi nástenné noviny v triedach a školskom klube, no niektorí ich zobrali  domov rodičom. 

23.novembra počas dopoludňajšieho vyučovania sme zrealizovali Deň boja proti stresu pod názvom MY SME TU DOMA. Deti v škole relaxovali, cvičili, pozerali vhodné filmy, prechádzali sa po čerstvom vzduchu.

3. decembra sme mesiac prevencie „Červené stužky“ ukončili rozhlasovou reláciou a pozeraním filmu „Anjeli“.

Žiaci 7., 8. a 9. ročníka mali k daným témam besedu s p. Mgr. E. Podanou z ÚVZ vo Svidníku. Žiaci si túto akciu pochvaľovali, preto jej patrí veľká vďaka.

Týmito aktivitami sme chceli žiakom ukázať správnu cestu životom. Poukázať na dnešný nezdravý a rýchly spôsob života, ktorý mnohí ľudia nezvládajú a problémy riešia nesprávnym spôsobom.

 

ŽIJEME LEN RAZ a KAŽDÝ JE ZODPOVEDNÝ ZA SVOJ ŽIVOT!

Mgr. A Katuščáková (koordinátorka PPP)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.