ŽIACI ZO ZÁPADNEJ EURÓPY SPOZNÁVALI NAŠE TRADÍCIE

Štyridsaťštyri študentov zo štyroch krajín (Slovensko, Francúzsko, Španielsko a Island), zapojených do projektu EduPaths, navštívilo v pondelok 28. januára Svidník, aby sa bližšie oboznámili s tradíciami našich predkov.

„V projekte EduPaths, alebo po slovensky Vzdelávacie cesty, je naším cieľom spropagovať vzdelávanie inou formou. To znamená, že chceme dostať študentov von zo školy, aby nepoužívali knihy či zošity, ale aby učenie aj reálne zažívali a boli zapájaní do realizácie rôznych aktivít. Keď sa napríklad bavíme o poľnohospodárstve alebo o tradičných slovenských výrobkoch, neukážeme im prezentáciu či video, ako sa pirohy vyrábajú. My ich privedieme k tomu, aby to robili oni. Vtedy sa ten mladý človek niečo naučí, prijme to, a dokáže to posúvať ďalej,“ vysvetľuje filozofiu projektu Ján Kopčák, učiteľ anglického jazyka na Súkromnej základnej škole v Giraltovciach. Projekt je financovaný Európskou úniou cez program Erazmus plus, ktorý spočíva v partnerstve škôl. „Naša škola má partnerské školy vo Francúzsku, Španielsku a Islande, teda z úplne odlišných geografických oblastí Európy. S týmito školami spolupracujeme už tri roky a v najbližších mesiacoch sa aj naši žiaci môžu tešiť na ich návštevu,“ hovorí Kopčák.

ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI SI DEŇ V NAŠOM MESTE UŽILI

Program pre zahraničných návštevníkov si vzalo na starosť Múzeum ukrajinskej kultúry. „Keďže témou projektu bolo Európske kultúrne dedičstvo, tak sme pre účastníkov projektu EduPaths pripravili program tykajúci sa nášho Dňa ľudových tradícií, ktorý sa každoročne koná vo svidníckom skanzene a súčasťou ktorého je aj medzinárodná súťaž vo varení pirohov. Takže aj naše aktivity súviseli s týmto podujatím a začali sme prehliadkou skanzenu. Po nej bol pre žiakov pripravený etnografický program v podobe páračiek, ktoré predviedla spevácka skupina Svidníčanka. Okrem toho im Svidníčanka aj zaspievala a pohostila s domácimi koláčmi. Zo skanzenu sme sa potom presunuli do nášho Múzea, kde žiakov čakal workshop, v ktorom si vyrábali svoje vlastné pohľadnice. V poobedňajšom programe sme pre účastníkov projektu pripravili prehliadku múzea a takisto si mohli vyskúšať a vyfotiť sa v našich makovických krojoch. Posledným bodom programu bola ukážka výroby pirohov a domáceho masla spojená s degustáciou,“ informovala Miriam Božiková z Múzea ukrajinskej kultúry v Svidníku.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.