Radnica chce dosiahnuť, aby Svidníčania viac separovali odpad

Mesto Svidník si v tomto roku dalo odvážny cieľ, a to zvýšiť separovanie odpadu a zároveň vzdelávať ľudí a vysvetľovať, ako je dôležité zaujímať sa o životné prostredie. Vieme, že táto cesta je dlhodobá a mnohokrát výsledky prichádzajú pomaly, ale postupnými krokmi veríme, že budeme ekologickejšie zmýšľajúce mesto. 

Podľa slov primátorky mesta Marcely Ivančovej: „Naše mesto má potenciál správať sa zodpovednejšie k nášmu životnému prostrediu, len musíme tento potenciál využiť. Zberný dvor nám poskytuje možnosť separovania, spracovania a vývozu veľkého množstva triedeného odpadu, ale nevyužívame ho dostatočne.“

Veľké nedostatky máme vo Svidníku v správnom separovaní plastu a papiera. To, čo by sme mohli my všetci spraviť, je pritom úplne jednoduché.

My Svidníčania si neuvedomujeme, že do separovaného papiera musia ísť veci čisté a najmä nie všetko, čo sa na papier podobá, pomôžu nám pri tom aj značky na obale.

•              Vlnitá lepenka PAP 20

•              Hladká lepenka PAP 21

•              Papier PAP 22

 

Čo nepatrí do papiera v triedenom zbere

•              Obaly od nápojov, tzv. viacvrstvové kombinované obaly na báze lepenky (od mlieka, mliečnych výrobkov, džúsov a pochutín).  Poprosíme vás, Svidníčania, dávajte tieto obaly do plastu a pracovníci na Zbernom dvore ho vytriedia a samostatne posielajú na vývoz.

•              Použité hygienické vreckovky, servítky, plienky, dámske vložky alebo odličovacie tampóny. Tieto odpady patria do zmesového komunálneho odpadu.

•              Voskovaný papier, ani papier od lepiacich štítkov.

•              Rolky od toaletného papiera a novinový papier sú vytvárané z triedeného papiera, preto patria už do komunálneho odpadu.

•              Papierový obal so zvyškovým obsahom jedál. Takto znečistený obal patrí do zmesového komunálneho odpadu.

•              Obaly zložené z dvoch druhov rozdeľte a tak môžete separovať. Napr. pri obale od dezertov, kde vnútorný oddeľovač na cukríky je z plastu, a preto nepatrí do zbernej nádoby na papier. Príkladov je viac, skúste si viac všímať.

•              Knihy. Hoci sú z papiera, do zbernej nádoby na papier nepatria. Skúste ich ponúknuť do antikvariátu, do knižnice, do burzy kníh, darovať do verejne zdieľaných biblioték, knihovničiek a búdok na knihy.

Čo môžete triediť do plastov

·         Plastové fľaše patria do žltých nádob na plast, ale dôležité je, aby ste odšraubovali vrchnák a stlačili ich.

·         Drogéria tiež patrí do plastov, na našom Zbernom dvore ju oddeľujú a osobitne triedia.

·         Môžete separovať aj plastové fľaše od oleja na konzumáciu. Takéto fľaše sa osobitne vákuovo balia a vyvážajú.

·         Čisté plastové obaly, tégliky, vedierka...  Ak hodíte vedro od farby do plastu, znečistí celý kontajner a všetok odpad musí ísť na komunálnu skládku.

·         Do plastového kontajnera môže dať aj plechovky, pracovníci Zberného dvora vo Svidníku ich triedia.

·         Do plastového kontajnera patria aj viacvrstvové obaly, ako sú obaly od mlieka, džúsov. Pracovníci ich separujú a samostatne vákuovo balia.

Ak si nie ste istý, či to, čo máte v rukách, patrí do plastu, môžete si pomôcť značkami na obale

Polyetyléntereftalát PET 1

Polyetylén vysokej hustoty HDPE 2

Polyvinylchlorid PVC 3

Polyetylén nízkej hustoty LDPE 4

Polypropylén PP 5

Polystyrén PS 6

 

Ak každý človek žijúci či pracujúci v našom meste bude separovať, vieme objemy triedeného odpadu zvýšiť a môže sa nám znížiť poplatok za uloženie odpadu na skládke.

Možností triedenia na Zbernom dvore sú aj pre elektroodpad, batérie, žiarivky, pneumatiky, ale každý z nás musí byť zodpovednejší a skúsiť si nájsť vo svojom byte, dome, prevádzke priestor na triedenie.

Mesto Svidník hľadá možnosti ako pomôcť občanom žijúcim v domoch s odpadovými košmi na triedený odpad. Radi by sme poskytli 120 l koše k domom, pre tých, ktorí si o kôš požiadajú, lebo majú nedostatok miesta. Ak chceme zvýšiť frekvenciu vývozu odpadu, treba viac triediť. Triedenie odpadu nám bude znižovať poplatok za komunálny odpad.

V súčasnosti naše mesto vyváža za rok len cca 50 t papiera, 99 t skla, 42 t plastu a 102 t biologického odpadu, ale až 2500 t komunálneho odpadu a 1300 t objemového odpadu. Tieto čísla nie sú pre nás lichotivé, ale ak začneme od seba, vieme nastaviť systém, ktorý bude našim deťom, vnúčatám už prirodzený.

 Zberný dvor vo Svidníku je otvorený od 6:00 do 14:00 počas pracovného týždňa.

 

(Kristína Tchirová, PR manažérka mesta Svidník)

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.