Petícia veriacich ohľadom nemožnosti parkovania počas nedeľných bohoslužieb neuspela. Problém však vyrieši stavba nového parkov

Gréckokatolíckym veriacim vo Svidníku sťažuje parkovanie automobilov značka zakazujúca státie na ulici blízko chrámu. Na slávenie liturgie v nedeľu a počas sviatkov tak nemajú svoje autá kde zaparkovať z dôvodu nedostatku parkovacích miest. Preto spísali petíciu, kde žiadajú zrušenie značky, ktorá zakazuje státie na danej ulici. Mesto petícii z dôvodu zachovania plynulosti premávky nevyhovelo, pre veriacich však našlo iné riešenie. Pre Gréckokatolícku farnosť vo Svidníku bolo vydané územné rozhodnutie na výstavbu nového parkoviska, ktoré vyrieši problémy s parkovaním počas nedeľných bohoslužieb a sviatkov. 


Na mestský úrad bola doručená petícia so sťažnosťou veriacich na nemožnosť parkovania v blízkosti chrámu počas sviatkov a nedeľných bohoslužieb. Občania v petícii žiadajú o zrušenie dopravnej značky označujúcej zákaz státia. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že  na tomto mieste parkujú autá veriacich iba v čase nedeľných bohoslužieb a bohoslužieb, ktoré sa konajú počas sviatkov. „Osadenie tejto dopravnej značky značne skomplikovalo parkovanie našich veriacich práve vo vyššie spomínanom čase,“ uviedla Gréckokatolícka farnosť.  Žiadosť bola prejednaná na dopravnej komisii dňa 1. 2. 2019, kde nebol daný súhlas na odstránenie vyššie spomínaného zvislého dopravného značenia z dôvodu, že miestna komunikácia nespĺňa podmienky noriem. Problémom je šírka vozovky, ktorá neumožňuje parkovanie na uvedenej ulici z dôvodu zachovania plynulosti vozovky. Z tohto dôvodu nebolo možné tejto žiadosti kladne vyhovieť. Avšak, mesto našlo pre gréckokatolíckych veriacich iné riešenie. „Aktuálne bolo pre Gréckokatolícku farnosť Svidník vydané Územné rozhodnutie na stavbu parkoviska.  V krátkej dobe bude vydané aj stavebné povolenie,“ uviedol hlavný kontrolór mesta Ing. Ivan Sagan. Veriacim tak svitá nádej, že budú môcť čoskoro parkovať na novom parkovisku bez strachu z toho, že si nájdu za stieračom pokutu za nesprávne parkovanie.   (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.