Na celom Slovensku vrátane Svidníka sa uskutočnia pamätné akcie pri príležitosti Bosákovho roka

V dňoch 18. februára – 1. marca 2019 prebehne vo všetkých samosprávnych krajoch MINIprojekt „10 BOSAK DAYS CROSS SLOVAKIA“, ktorý predstavuje realizáciu seminárov o organizovaných súťažiach pri príležitosti Bosákovho roka.

 

ZNÁMY AMERICKÝ BANKÁR Z OKRÚHLEHO

Michal Bosák sa narodil 10. decembra 1869 v obci Okrúhle. Do školy chodil v Radome. Štyri mesiace strávil v škole a počas zvyšných mesiacov pomáhal doma na gazdovstve. V ľudovej škole sa naučil čítať, písať i počítať. Keď mal šestnásť a pol roka, zatúžil po Amerike. Najskôr pracoval ako baník v Hazletone. Od roku 1890 pracoval ako rozvážač piva vo Freedlande. Roku 1893 sa usadil v Olyphante, kde si otvoril vlastnú krčmu, neskôr veľkoobchod s vínom. Vo voľnom čase si dopĺňal vzdelanie a získaval si dôveru slovenských prisťahovalcov, ktorí sa na neho obracali s pomocou, najmä pri finančných transakciách a zabezpečovaní lodných lístkov. Zároveň si otvoril súkromnú banku MICHAL BOSAK PRIVATE BANK a agentúru lodných spoločností. Za krátky čas sa stal Bosák známou osobnosťou. Jeho bankový podnik mal úspech. Michal Bosák, ako najväčší americko-európsky bankár a mecenáš vzdelania, dňa 25. júna 1907 podpisoval americké bankovky ako jediný Stredoeurópan. Jediný celosvetovo známy originál 10-dolárovej bankovky Bosákova rodina v júni 1999 spoločne darovala Národnej banke Slovenska. V dňoch 30. – 31. mája 1918 Michal Bosák podpísal aj Pittsburghskú dohodu spolu s T. G. Masarykom a ďalšími signatármi. Dňa 31. augusta 1920 založil Americko-slovenskú banku, sídlo mala na Dunajskej ulici v Bratislave.

 

SÚŤAŽ PRI PRÍLEŽITOSTI OKRÚHLEHO VÝROČIA

V júni roku 1925 dal Michal Bosák na vlastné náklady vybudovať v rodnej obci Okrúhle prvú známu novostavbu Štátnej ľudovej školy na území strednej Európy po I. svetovej vojne a daroval ju novovzniknutému Československému štátu. Podujatie s názvom Bosákov deň sa koná v rámci projektu „Rok 2019 – Rok Michala Bosáka, americko-európskeho bankára a mecenáša vzdelania“ pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Každý takýto Bosákov deň v jednotlivom kraji bude pozostávať z troch celkov venujúcich sa jednotlivým súťažiam, a to:

- súťaže v písaní esejí o svojich školách (pre základné a stredné školy) s názvom „Bosákova škola“

- súťaže v riešení ekonomických projektov, start-upov (pre stredné školy) s názvom „Bosákova cena“

- umeleckej súťaže pre základné školy s názvom „Perokresba Bosákovej školy“

Bosákov deň sa uskutoční 26. 2. 2019 v priestoroch Základnej školy Komenského vo Svidníku a v ten istý deň bude program pokračovať i v obci Okrúhle. Okrem registrácie do všetkých troch kategórií súťaže sa účastníci dozvedia ako a prečo vznikla Bosákova škola a čo je cieľom súťaže, budú mať možnosť zhliadnuť prezentácie víťazných prác minulých ročníkov. „Chceme tiež vydať Zborník esejistických prác pod názvom Bosákova škola 2019, kde budú uverejnené nielen práce 28 ocenených žiakov, študentov, ale aj pohľady na túto súťaž a odporúčania všetkých ocenených učiteľov, členov Hodnotiacej komisie a tiež zaujímavé príspevky, výstupy, analýzy,“ uviedol Ing. Rudolf Jozef Mario Bosák, prezident Michael Bosak Society New York, Praha. Súčasťou Bosákovho dňa vo Svidníku bude možnosť prezrieť si  v reáli Bosákovu školu v jeho rodnej obci v Okrúhlom. Celú akciu bude moderovať Ing. Rudolf J. M. Bosák. Hneď od prvého ročníka v roku 2001 prevzal záštitu nad Bosákovou cenou minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduard Kukan. Potom záštity nad ďalšími ročníkmi postupne preberali ďalší naši ministri: Ján Kubiš, Mikuláš Dzurinda až po Miroslava Lajčáka. V roku 2015 podporil aktivity Michael Bosak Society New York, Praha aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Nad celým projektom tento rok prevzal záštitu predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini.

 

PO BOSÁKOVI POMENUJÚ NÁMESTE V PREŠOVE

Pri tejto príležitosti tiež prebehlo otvorenie výstavy o Michalovi Bosákovi dňa 25. januára 2019 (piatok) vo foyeri Kongresovej sály Národnej banky Slovenska, Bratislava. V spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Mincovňou Kremnica š.p. bude prezentovaná a predávaná strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 eur s motívom Michala Bosáka v októbri 2019 v priestoroch jedinečnej secesnej budovy Bosákovej banky v Prešove. Časť z predajnej ceny tohto zberateľského unikátu by mala ísť práve na záchranu prvej novostavby štátnej ľudovej školy na území strednej Európy po 1. svetovej vojne. Túto budovu dal na vlastné náklady v svojej rodnej obci Okrúhle na ruinách bývalej krčmy postaviť Michal Bosák a daroval ju štátu. Budova je v súčasnosti v schátralom stave a zateká do nej zo strechy. „So starostom obce Okrúhle Ing. Martinom Jechom sme dňa 5. novembra 2018 podpísali Dohodu o tom, že najneskôr do 31. januára 2019 uzatvoríme Nájomnú zmluvu na dlhodobý prenájom Bosákovej školy minimálne na 99 rokov. Jediným účelom tejto dohody je záchrana tejto jedinečnej budovy ako vzor mecenášstva vzdelania pre našich účastníkov, ako aj pre budúce generácie,“ uviedol Ing. Rudolf Jozef Mario Bosák, Prezident Michael Bosak Society New York, Praha. Koncom roka 2019 je okrem iných participujúcich akcií plánované napríklad i otvorenie Bosákovho námestia pri Bosákovom dome v Prešove. (ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.