DO MATERSKEJ ŠKOLY V KUKOVEJ PRIBUDOL NOVÝ VÝŤAH

V rámci minuloročného výjazdového rokovania vlády vo Svidníku bola obci Kuková schválená finančná dotácia na vybudovanie výťahu v materskej škole.

„Tento výťah sme vybudovali už v decembri a jeho cena bola vyfakturovaná na sumu 10 461 eur. Na tento projekt prispela vláda Slovenskej republiky sumou vo výške 9000 eur a zvyšná časť išla z obecnej kasy,“ vysvetľuje starosta obce Štefan Kožlej. Okrem vybudovania spomínaného výťahu realizovali v obci za posledné obdobie aj iné aktivity. „V minulom roku sme realizovali rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, na ktorú sme dostali dotáciu 30 000 eur z ministerstva vnútra, a taktiež sme prijali aj protipovodňový vozík. Ďalej sme vybudovali 110 metrov dažďovej a splaškovej kanalizácie a začali sme s výstavbou chodníka smerom od obce ku križovatke  na hlavnú cestu Svidník – Prešov. V tomto roku chceme dobudovať zvyšných 120 metrov chodníka, keďže týmto smerom chodia každodenne naši občania k autobusovej zastávke. Vybudovaním chodníka sa zvýši ich bezpečnosť, ako aj bezpečnosť našich detí. Ďalšou záležitosťou, ktorú máme v pláne riešiť, sú inžinierske siete v jednej lokalite, ktorá je vhodná na výstavbu bytov a domov,“ vymenúva Kožlej, ktorý je v Kukovej starostom už šieste volebné obdobie. „Čo sa týka kultúrno-spoločenských akcií, tak každoročne u nás organizujeme Deň matiek, Deň detí  či obľúbenú Nočnú hasičskú súťaž, ktorej sa zúčastňuje okolo 25 hasičských družstiev z celého Prešovského kraja,“ uzatvára Štefan Kožlej, starosta obce Kuková, ktorá je s vyše sedemsto štyridsiatimi obyvateľmi, po Kračúnovciach a Ladomirovej, treťou najväčšou obcou vo Svidníckom okrese.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.