10. Medzinárodné bienále Z krosna do Krosna

V roku 2000 sa Múzeum remesiel v Krosne (Poľsko) podujalo pripraviť 1. ročník Medzinárodného bienále umeleckej ľanovej tkaniny s príznačným názvom Z krosna do Krosna. Hlavným cieľom začínajúceho bienále bola prezentácia súčasnej nielen poľskej, ale aj zahraničnej tapisérie, konkrétne jej malých foriem, t.j. textilných diel s rozmermi od 25 do 60 cm. Základnou podmienkou účasti v súťažnej prezentácii bolo, aby každá práca zaslaná na výstavu obsahovala minimálne 75 %  prírodného alebo zafarbeného ľanového materiálu, teda ľanovej priadze, nití rôznej hrúbky alebo plátna.

Odvtedy uplynulo už 19 rokov a v minulom roku múzeum v Krosne usporiadalo 10. jubilejný ročník bienále. Keďže SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku ako prvá z inštitúcií reprízuje pripravenú výstavu, minulý týždeň, 12. februára 2019 sa vo výstavných priestoroch svidníckeho múzea uskutočnila vernisáž spomínaného podujatia. Slávnostného otvorenia výstavy sa okrem riaditeľa SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku Jaroslava Džoganíka zúčastnili aj riaditeľka Múzea remesiel v Krosne Ewa Maňkowska, zástupca primátora mesta Krosno Bronislav Baran, vedúci odboru kultúry a športu mesta Krosno Grzegorz Pólchlopek, primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová a jedna z účastníčok bienále akad. mal. Anna Boršovská-Nemcová. Otvorenie výstavy svojím spevom obohatili žiačky ZUŠ vo Svidníku Vanesa Siváková a Juliana Vargová v hudobnom sprievode Mgr. Mariána Cuprišina.

Do 10. ročníka bienále sa prihlásilo spolu 92 umelcov, z ktorých 87 zaslalo svoje práce do súťaže, 1 umelkyňa sa súťaže nezúčastnila a 4 výtvarníci, predstavujúci najmladšiu generáciu, prihlásili svoje práce do súťaže Debut. Súťažnej prehliadky sa zúčastnili umelci z 12 krajín: Fínska, Francúzska, Írska, Japonska, Litvy, Lotyšska, Nemecka, Slovenska, Švajčiarska, Ukrajiny, Maďarska a Poľska. Najpočetnejšiu skupinu predstavujú výtvarníci z Poľska a Slovensko zastupujú dve umelkyne – Anna Boršovská-Nemcová zo Svidníka a Halyna Grešlíková z Prešova.

Medzi vystavenými dielami prevládajú motívy abstraktné a prírodné, ale stretávame sa aj s témami z oblasti histórie, náboženstva, športu, ekológie, ľudských vzťahov a túžob, každodenného života a vesmíru. Z textilných techník okrem klasickej tkáčskej techniky sa môžeme stretnúť aj s technikami háčkovania, vyšívania, viazania, prepletania a ich kombinácií ako aj textilnej intarzie a aplikácie do textilného základu rozmanitých materiálov (drevených paličiek, papiera, peria, sklenených guličiek, farebných handričiek, CD a pod.). Väčšina autorských prác je poňatá viac-menej plošne, ale stretávame sa aj s reliéfnym a objemovým riešením zvolenej témy. V tejto súvislosti chceme uviesť, že cenu grand prix získala práve priestorová práca, a to textilný objekt Elwiry Sztetner (Poľsko) s názvom Mäkké, milé a zelené, 2018, 33x46x23 cm, ktorý pripomína dva okrúhle riečne kamene zarastené čerstvým zeleným machom. Problém priestoru v textilnom diele veľmi nápadito rieši práca Marzeny Fiszczuk (Poľsko) s názvom Ranná rosa, 2018, 34x29x6 cm. Lyrickým prístupom k spracovaniu zvolenej témy zaujme plošno-kresbová kompozícia ukrajinskej výtvarníčky Oľhy Kovalisko s názvom Stretnutie, 2018, 40x48 cm a otázkou navodenia ilúzie pohybu vo výtvarnom diele sa zaoberá svidnícka umelkyňa Anna Boršovská-Nemcová v diptychu s názvom Delikátna hra, 2018, 100x50 cm.

Keďže bienále nie je tematicky, žánrovo ani technicky obmedzené, súbor vystavených diel je z pohľadu uvedených kritérií veľmi rozmanitý a pestrý. Svidnícku výstavu, ktorá potrvá do 31. marca 2019 a na ktorú vás všetkých srdečne pozývame, tvorí 86 diel súčasnej textilnej tvorby.

 

                                                                                                                                        L. Puškár

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.