DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA GYMNÁZIU

Každoročne na začiatku druhého polroka otvárame brány našej školy všetkým deviatakom a inak tomu nebolo ani tento rok. Študenti si pod vedením profesorov pripravili zaujímavé aktivity a názorne im predviedli ako prebieha vyučovanie na našej škole. V učebni fyziky boli pripravené ukážky Lego robotov, na ktorých si všetci mohli otestovať ako funguje fyzika v praxi. Ukázali sme im merací systém Vernier, ktorý používame na meranie rôznych veličín, ako je napr. teplota, tlak, magnetické pole a pod.

Taktiež si deviataci mohli vyskúšať resuscitáciu a umelé dýchanie na figuríne. V jazykovej učebni sa mohli deviataci otestovať v jazykovom kvíze a doplniť text piesne „All about you“, ktorú si následne všetci spolu zaspievali. Cestou do chemického laboratória sme im ukázali aj našu vynovenú knižnicu a učebňu geografie. V laboratóriu naši maturanti predviedli rôzne chemické pokusy, napr. meranie pH pomocou vývaru z červenej kapusty, horenie sodíka vo vode s pomocou fenolftaleínu, horenie roztoku alkalických kovov a pod. V učebni informatiky si mohli deviataci vyskúšať programovanie robotov. Naši žiaci im ukázali, ako prebiehajú hodiny informatiky a aké webové stránky tvoria na programovaní. Nakoniec sa všetkým v klubovni prihovoril pán riaditeľ, ktorý budúcim spolužiakom porozprával o štúdiu na našej škole a o prijímacom konaní. Študentský život a akcie organizované ŽŠR predstavil predseda Žiackej školskej rady Adam Jankanič. Dúfame, že sa všetkým deviatakom deň na našej škole páčil a že sa s mnohými z nich stretneme v septembri!

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.