Minister životného prostredia Lászlo Sólymos vo Svidníku

8. marca navštívil mesto Svidník Minister životného prostredia László Sólymos. Spolu s primátorkou Marcelou Ivančovou, v sprievode štátneho tajomníka MŽP SR Norberta Kurillu a viceprimátora Svidníka Michala Goriščáka.

Počas pracovného  stretnutia na pôde mesta bolo otvorených niekoľko tém, ktoré sú pre mesto veľmi dôležité. Jednou z nich bola informácia o stave pripravenosti  budovania rýchlostnej cesty R4. Primátorka Ivančová apelovala na nevyhnutnú potrebu urýchlenia výstavby:„ Vybudovanie rýchlostnej cesty je pre mesto ale aj celý región životne dôležité. Sme presvedčení, že cesta nám pomôže získať a udržať pracovné miesta v regióne. Tým, ktorí dochádzajú za prácou urýchli presun a hlavne zvýši sa bezpečnosť premávky. Myslíme, že to presvedčí aj mladých ľudí , aby ostali v regióne a využívali výhody života v malom, pokojnom a bezpečnom meste.“ Minister na základe svojej skúsenosti z ciest po regióne východu  potvrdil, že kvalitná a rýchla cesta je pre nás bytostná dôležitá. Na stretnutí sa zúčastnení dotkli aj otázky nie celkom environmentálnej, ale veľmi dôležitej – možnosti zriadenia urgentu pri svidníckej nemocnici. Táto téme bude v krátkom čase v medzirezortnom pripomienkovaní, ministrovi boli predostreté argumenty na jeho podporu.

Diskutovalo sa aj o možnosti  zapojenia sa do aktuálne vypísaných  výziev, ktoré by mesto mohlo využiť v enviro-oblasti. Predmetom rozhovorov boli mechanizmy na zber bio-odpadu v meste, kompostéry pre domácnosti, či váhy na zberové vozidlá. Pánovi ministrovi neunikli nové aktivity mesta Svidník pri propagácii triedenia a znižovania množstva odpadu, v tejto súvislosti navštívil aj Materskú školu na Ul. Ľ. Štúra, kde mu bola predstavená práca s deťmi v oblasti ekológie. Učiteľky boli obdarované kvetmi pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ale okrem spolu s deťmi dostali praktické darčeky ako sú tašky na separovanie, i ekologickými látkovými taškami a ďalšími drobnými darčekmi. Návšteva mala poukázať na fakt, že práca s deťmi je v oblasti výchovy občanov k ochrane životného prostredia jedna z najdôležitejších, a preto si ako darček pán minister odniesol autíčko vytvorené deťmi z triedeného odpadu.

Ministerstvo životného prostredia bude v meste Svidník organizovať enviro akciu pri príležitosti Dňa zeme. Tá sa uskutoční 27. 4. 2019 v športovej hale a prinesie hudobný program, súťaže, rôzne aktivity a tiež množstvo predmetov na podporu ekologického správania sa verejnosti.

Primátorka Ivančová: "Legislatíva sa zmenila a podľa platných zákonov budú občania  platiť za odpad aj podľa miery separácie odpadu. To veľmi zjednodušene  znamená, čím viac budeme separovať, tým menej odpadu budeme vyvážať na skládky, tým menej budeme platiť. Som veľmi rada, že naše eko aktivity sa dostávajú do pozornosti  svidníckej verejnosti, ale dokážeme pritiahnuť aj podporovateľov a práve Ministerstvo ŽP nás potešilo, že si vybralo Svidník pre svoju akciu. Verím, že aj takýmito zábavnejšími formami sa nám podarí dosiahnuť ciele, ktoré sme si predsavzali."

Minister Sólymos na konci svojej návštevy pozdravil prítomné ženy na slávnostnej akadémii pri príležitosti MDŽ a pokračoval v pracovnej ceste po východnom Slovensku.

Kristína Tchirová

PR manager

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.