Zdravý životný štýl – Svetový deň proti rakovine

V stredu, 27.02.2019, k nám prišla teta Janka Ufnárová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, aby nám porozprávala o zdravom stravovaní a životospráve. Rozprávali sme sa o zdravej výžive, o potravinách, ktoré by sme mali jesť a ktorým sa radšej vyhnúť. Teta Janka skúšala naše vedomosti tým, že nám dávala otázky, či vieme, čo je zdravé. Potom nám pustila film o zdravej životospráve. Rozdala nám pracovné listy, na ktorých sme si mohli preveriť, čo všetko sme sa naučili. Na konci besedy sme si uvedomili, aká dôležitá je zdravá výživa a dostatok pohybu pre naše zdravie. Tete Janke za zaujímavú besedu veľmi pekne ďakujeme.

Tamara Gibejová, Júlia Palková, 3. a

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.