Čo je Týždeň mozgu?

Tak, ako po iné roky, aj tento rok si v dňoch 11. až 17.marca pripomíname, aká dôležitá a nevyhnutná je pre nás správna činnosť mozgu. Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

K cieľovým úlohám Týždňa mozgu nie je len jeho oslava, ale aj pobádať ľudí, aby mysleli na svoje zdravie aj tým spôsobom, že sa budú tiež cielene zaujímať o svoj mozog a jeho činnosť. Mozog človeka váži približne 1300 až 1600 g a obsahuje veľké množstvo mozgových buniek – neurónov, ktoré sú navzájom poprepájané. Človek v priebehu života prichádza o časť neurónových spojení, čím sa činnosť mozgu spomaľuje. Človek nie je schopný pohotovo reagovať, začína zabúdať a pod. Na to, aby mozog nestrácal svoju výkonnosť, ho musíme vedieť trénovať, aby sme neprichádzali o dôležité bunkové prepojenia. Mozog treba neustále zamestnávať, aby „nezlenivel“. Medzi základné a jednoduché spôsoby, ako mozog trénovať, patrí lúštenie krížoviek, hádaniek, sudoku, hlavolamov, ale tiež hranie rôznych spoločenských hier, ako sú pexeso, scrabble, šach a pod. Pre správnu činnosť mozgu je tiež nevyhnutná zdravá životospráva, a to nielen strava bohatá na dostatok vitamínov, minerálov (ovocie a zeleninu) a 3-omega mastných kyselín (obsiahnutých napr. v rybách a orechoch), ale aj dostatočná pohybová aktivita, ktorá nám zvyšuje okysličovanie mozgu.

Keďže mozog potrebujeme 24 hodín a 365 dní v roku, na tieto dôležité veci nesmieme zabúdať nielen počas tohto týždňa, ale aj počas celého roka.

Do medzinárodnej akcie Týždeň mozgu sa zapojí aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku. Jeho pracovníci pripravili pre verejnosť viacero aktivít - od prednášok, vedomostných a kognitívnych aktivít, cez meranie kardiovaskulárnych rizikových faktorov až po individuálne poradenstvo. Tieto bezplatné aktivity sú určené pre širokú verejnosť. Učiť sa o tom, čo je dobré a prospešné pre fungovanie nášho mozgu, by sme sa mali už od útleho veku.                                Práve preto sú aktivity zamerané na všetky vekové kategórie – od detí v materských školách, školákov, cez ľudí v produktívnom veku až po generáciu seniorov.                                                                                                                                                          Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku. Podobne ako fyzickú silu a svaly aj mozog je potrebné precvičovať - najlepšie v každej etape ľudského života. Naučme sa udržiavať mozog v takej kondícii, aby bol v stálej pohotovosti. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Svidník

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.