Polícia zavádza novinku: Poškodzovanie prírody budú odhaľovať intenzívnejšie, pomôžu aj ochranári

Od prvého apríla začala polícia vážnejšie bojovať proti trestným činom poškodzovania životného prostredia.

Okrem špecializovaného pracoviska v rámci Prezídia Policajného zboru (P PZ)  budú zriadené špecializované oddelenia na krajských riaditeľstvách. “Sedem policajtov bude vykonávať odhaľovanie environmentálnych trestných činov. A budú tam štyria vyšetrovatelia určení na vyšetrovanie tejto trestnej činnosti,” informoval Mário Kern, riaditeľ odboru Environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície PPZ. Na obvodných oddeleniach k zmenám nedochádza, bude pokračovať systém, v zmysle ktorého sú policajti vyčlenení na túto problematiku.

Environmentálnej kriminalite sa bude na celom Slovensku venovať viac ako sto policajtov. Ide o zásadnú zmenu v štruktúrach polície, po ktorej už dlho volali nielen ochranári ale aj samotní príslušníci Policajného zboru, ktorí sa doposiaľ podieľali na odhaľovaní a objasňovaní takejto trestnej činnosti, informovala Martina Brinzíková Badidová, PR manažérka Ochrany dravcov na Slovensku. „Podľa našich záznamov v roku 2018 sa obeťou nelegálnych aktivít stalo okolo sto jedincov 17 rôznych chránených druhov vtákov. Z toho 84 bolo otrávených, medzi nimi aj vzácne druhy, ako orliak morský, či orol kráľovský. K riešeniu problematiky otráv v celom Panónskom regióne prispieva aj projekt LIFE Pannon Eagle, na realizácii ktorého sa podieľa aj Ochrana dravcov na Slovensku. Aktuálne sa realizuje séria školení pre členov Policajného zboru, pracovníkov Štátnej ochrany prírody SR, prokurátorov, okresné úrady a pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy za účelom zlepšenia postupov pre odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti, ktorej obeťami sú vtáci,“ vysvetľuje Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

„Pri práci policajného zboru napomáha aj služobný pes Rita Ora, špeciálne vycvičený v rámci spomínaného projektu na hľadanie uhynutých živočíchov a karbofuránu, ktorý je najčastejšou chemickou látkou používanou páchateľmi na trávenie, a to aj napriek tomu, že nielen jeho používanie ale aj jeho prechovávanie je na území EÚ zakázané už viac ako 10 rokov.  Vytvorenie samostatných oddelení venujúcich sa odhaľovaniu trestných činov proti životnému prostrediu je tak ďalším významným krokom, ktorým aj Ministerstvo vnútra SR efektívne prispieva k zachovaniu dravcov ako súčasti slovenskej prírody,“ upresňuje M. Kern.

(ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.