Deti zareagovali na výzvu primátorky: Nakreslili, čo by chceli v meste vynoviť

Mesto Svidník na začiatku tohto roka iniciovalo záujem o priame zapojenie verejnosti do nakladania s verejnými prostriedkami. Celosvetovou uznávanou formou je Participatívny rozpočet, ktorý práve testujeme v podmienkach Svidníka.

Širokej verejnosti by sme chceli ukázať, že proces môže byť pomerne jednoduchý, ale osoh z dobrého nápadu môže mať mnoho ľudí. Primátorka Ivančová vyzvala deti v materských a základných školách, aby kreslili, čo by chceli v našom meste skrášliť, zlepšiť, upraviť i vybudovať.

Detičky sa činili a na mestský úrad nám bolo do 31. 3. 2019 doručených 92 obrázkov od jednotlivcov i kolektívov z 8 škôl. Mnoho obrázkov malo veľmi podnetné nápady. Pracovnú skupinu tvorenú z vedenia mesta i vedúcich pracovníkov úradu zaujali napr. oddychové zóny, cyklochodníky, ihriská pre psíkov, čitáreň v prírode, pumptrack ihrisko, dažďová záhrada a ďalšie. Boli aj také, ktoré pobavili a zistili sme, že najviac žiadanou atrakciou je žirafa, asi by sme mali nejakú do Svidníka dostať, aby sa splnil jeden veľký sen deťom.

Detičky by chceli aj mnoho vecí, ktoré sú vysoko finančne náročné, napr. zoo, dino park, farma, fabrika, železnica, interiérové ihrisko, lunapark i pôrodnicu...

S prínosným nápadom prišiel kolektív detičiek a učiteliek z Materskej školy na Ul. gen. Svobodu. Deti z triedy "čerešničiek" pod vedením svojich učiteliek nakreslili obrázok s vyvýšenými zeleninovými hriadkami na pestovanie zeleniny priamo pri škôlke, nakreslili výsadbu okrasných stromov a kríkov a mini ovocných stromčekov, tiež nové prvky pre pohybovú aktivitu detí v MŠ.

Gratulujeme šikovným detičkám Zojke Márii Capkovej, Natálke Cuperovej a Dorotke Pajkošovej i učiteľkám Jane Sadivovej a Helene Pajkošovej za výborný nápad a práve tento ich sa bude realizovať. Budúci štvrtok - 11. 4. 2019, bude stretnutie na presné určenie si typu sadeničiek a k spôsobu realizácie. Materská škola v rámci participácie pripravuje aj zapojenie sa vlastného personálu, rodičov i detičiek do samotnej realizácie. Obrázky sme zavesili do presklených tabúľ v centre mesta, aby si každý mohol pozrieť kreativitu detí vo svidníckych školách.

Občanom, ktorí váhajú zapojiť sa do Participatívneho rozpočtu, by sme chceli práve aj touto formou ukázať, ako sa dá participovať na rozvoji nášho mesta. A v najbližších dňoch sa chystáme na inšpiráciu zverejňovať uskutočnené projekty v iných mestách.

Kristína Tchirová

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.