Poslanci budú rokovať o zmene rozpočtu mesta

Zástupcovia obyvateľov Svidníka sa stretnú v stredu 10. apríla na svojom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. V programe rokovania je návrh finančného vyrovnania medzi mestom a spoločnosťou GAS-MG, zrušenia zmluvy na zateplenie Materskej školy na Ulici Ľ. Štúra, návrh prvej zmeny rozpočtu mesta na rok 2019 a návrh na rozdelenie dotácií.

V dôvodovej správe návrhu na zmenu rozpočtu, ktorého predkladateľom je vedúci finančného oddelenia Nikolaj Vlčinov, je napísané, že je potrebné “aktualizovať niektoré položky.” V príjmovej časti sa má rozpočet zvýšiť o čiastku za predaj stavebného materiálu z pešej zóny. Upraviť je potrebné aj položku Transfery zo štátneho rozpočtu o sumu na schválené projekty a naopak znížiť ju z dôvodu zrušenia projektu zateplenia MŠ na Ul. Ľ. Štúra o 510,62 tisíc eur.

Výdavky navrhuje šéf finančného navýšiť z dôvodu likvidácie stavebného odpadu z revitalizácie pešej zóny a o sumy určené na výstavbu múrika pri OD Vašuta v minulom roku i rekonštrukciu Ulice Bardejovskej (chodník pri Dome kultúry) realizovanej vlani. Kapitálové výdavky sa musia znížiť o sumu 694-tisíc eur z dôvodu zrušenia projektu Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ na Ul. Ľ. Štúra vo Svidníku a v tejto súvislosti zároveň navýšiť bežné výdavky o 50-tisíc eur za účelom kompenzácie nákladov zmluvného dodávateľa stavby.

Kvôli spoluúčasti na financovaní projektov pre zamestnávanie 4 ľudí je potrebné navýšiť výdavky aj o 20,8-tisíc eur. Úrad práce sa bude spolupodieľať pomerom od 80 do 95-percent.

O pridelenie dotácií žiada 34 subjektov. Finančná komisia navrhuje rozdať 95-tisíc eur, najvyššiu sumu odklepla Futbalovému klubu a TJ Slávia, obom po 35-tisíc eur. Iba pri jedinom žiadateľovi  svieti nula, ide o Spoločnosť priateľov detí, mládeže a rodín. Peniaze pýtali na realizáciu hrobového miesta pre nenarodené deti.

Poslanci budú rozhodovať aj o schválení zmluvy o ukončení zmluvných vzťahov na zateplenie škôlky na Štúrovej ulici medzi mestom a firmou Metrostav.

 

(ver)

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.