Ako skončí zmluva o revitalizácii pešej zóny?

Mestskí poslanci budú rozhodovať o tom, ako skončia požiadavky spoločnosti, ktorá chce za obnovu námestia peniaze naviac.

Vlani v máji mesto uzavrelo zmluvu s firmou Gas-MG týkajúcej sa revitalizácie centra Svidníka. Jednou z podmienok bolo dokončenie diela a jeho odovzdanie do 10 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. “Zhotoviteľ svoju povinnosť dielo dokončiť a odovzdať splnil vo výraznom časom predstihu,” uvádza v dôvodovej správe predkladateľ návrhu prednosta mestského úradu Miroslav Novák. V stavebnom denníku je podľa zverejnených informácií v predkladacej správe dátum  o začatí preberacieho konania zapísaný na deň 29. 10. 2018 a ukončenie preberacieho konania 31. 10. 2018. No o 21 dní po tomto dátume zhotoviteľ oznámil objednávateľovi, teda mestu, že “vznikli práce v súvislosti so zabezpečením prác, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii, resp. neboli v rozpočte a bolo ich potrebné zrealizovať.”

Hlavný kontrolór si na tieto nároky firmy posvietil, vykonal kontrolu a po zabezpečení dôkazných prostriedkov zistil, že skutkový stav vykazuje závažné nedostatky v procese kontrahovania naviac vykonaných prác. Podľa doručených faktúr požaduje zhotoviteľ uhradiť peniaze naviac za vykonané práce za úpravu vstupu na parkovisko Ulica Pionierska, plochu pri zmenárni, za obrubníky pri zmenárni, úpravu plochy pri pamätníku Ľ. Svobodu, za zeminu a červený asfalt, chodník ku soche Pavloviča a poklopy, rozdiel ceny parkoviska a za spevnené plochy, za viacero mreží a za pevné i otváracie tabule. Dovedna ide o sumu 60-tisíc eur.

Podľa predkladateľa návrhu  by firme mali poslanci schváliť finančné vyrovanie iba vo výške 30 559 eur za rekonštrukciu chodníka na Ulici Bardejovskej a výstavbu múrika pri OD Vašuta. Ostatné finančné nároky spoločnosti Gas-MG považuje z dôvodu závažných pochybení zmluvných strán za sporné a preto by o nich mal rozhodnúť súd.

(ver)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.