Poďme spoločne podporiť osvetu o autizme. Oblečme sa do modrého!

Druhý apríl bol rezolúciou OSN prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. Práve v tento deň sa zamestnanci a dobrovoľníci nemocnice Svetu zdravia Svidník pripojili k celosvetovej kampani a svoju podporu autistom a ich blízkym vyjadrili modrým oblečením.

Počas celého utorkového dňa sme mohli na oddeleniach i chodbách nemocnice Svidník stretávať odhodlancov „Rozsvietiť modrú“ a neostať chladní nielen voči kampani.

Práve modrá farba – farba komunikácie upriamuje pozornosť na spomínaný vývinový stav. Autizmus sa dotýka viac ako 70 miliónov ľudí. Uvedomili sme si jeho blízkosť k prostrediu v ktorom pracujeme. Nikto z nás nemôže s istotou povedať, že sa ho to netýka. Týmto spôsobom sme chceli poukázať na naše presvedčenie, že každý jedinečný a inaký človek ma právo na budúcnosť v tolerantnej spoločnosti.

Autizmus pochádza z gréckeho slova „autos“ (vlastný, sám), čo prenesene vyjadruje ich prežívanie, vnímanie. Autizmus je stav, ktoré jedincovi bráni správne zatriediť informácie a porozumieť im, ovplyvňuje komunikáciu jedinca s ostatnými, ako aj jeho vnímanie okolitého sveta, narušuje duševný vývoj dieťaťa v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie. Títo jedinci sú zväčša uzavretý, prevláda pasívne správanie, ak aktívne, ale zvláštne správanie sa.

V mnohých veciach však autisti vynikajú, vedia dobre rozlišovať detaily, sú veľmi precízny a dôslední, majú excelentnú pamäť na čísla a  umelecký talent. 

Beáta Matkobišová

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.