DEVIATACI PÍSALI MONITOR. V NAŠOM OKRESE PREBIEHAL Z MATEMATIKY A SLOVENSKÉHO JAZYKA

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa uskutočnilo 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla 2019 (štvrtok) z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

„V meste Svidník sa tohto testovania malo zúčastniť 146 deviatakov z piatich základných škôl, a to ZŠ Komenského, ZŠ na Ulici 8. mája, ZŠ Karpatská, Spojená škola a Cirkevná základná škola sv. Juraja. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania),“ informuje odborný pracovník Školského úradu Svidník Jozef Kurty. V tomto roku sa testovanie deviatakov pozmenilo vo viacerých smeroch. Posunul sa napríklad termín testovania z tradičného mesiaca marec na mesiac apríl. Na žiakov čakalo aj viac otázok (z oboch predmetov po tridsať). Zvýšil sa však aj čas, ktorí mali žiaci k dispozícii na vyriešenie úloh, a to na 90 minút v prípade matematiky a na 70 minút v prípade slovenského jazyka. Žiaci, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli testovania zúčastniť, budú mať k dispozícii náhradný termín, ktorý sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda). Výsledky testovania budú prístupné na stránke NUCEMu.

(lj)

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.