Čo prilákalo dlhoročných starostov a primátorov do komunálu

Združenie miest a obcí Slovenska na prelome februára a marca 2019 realizovalo prieskum medzi dlhoročnými starostami a primátormi. Štatutárni predstavitelia miest a obcí, ktorí po jesenných voľbách vstúpili do minimálne tretieho volebného obdobia predstavili svoje dôvody pre pôsobenie v samospráve, ale aj omnoho viac.

Celkovo 334 dlhoročných starostov a primátorov okrem iného uviedlo dôvody, pre ktoré sa pred viac ako deviatimi rokmi rozhodli pôsobiť v samospráve.

Pre 51,5 % išlo o záujem meniť obec/mesto. Kandidatúru, ako snahu využiť pre samosprávu doterajšie skúsenosti, vnímalo 19,7 % respondentov. Ďalších 16,8 % vnímalo kandidatúru ako ambíciu vyriešiť konkrétny problém. Rovných 10 % sa rozhodlo uchádzať o dôveru voličov preto, lebo nesúhlasili s pôsobením svojho predchodcu. Iné dôvody uviedlo 1,1 % opýtaných a 0,9 % sa nevedelo vyjadriť.

Dlhoroční štatutárni predstavitelia prichádzali do vedenia samospráv z rôznych pozícií.

Čo sa však týka ich dovtedajšieho pôsobenia v samospráve, 33,5 % z nich kandidovali, keď vykonávali poslanecký mandát. Ďalších 20,2 % uviedlo, že v minulosti mali skúsenosti s pôsobením v zastupiteľstve. Celkovo 41,4 % konštatovalo, že nikdy nevykonávali poslanecký mandát a inú odpoveď uviedlo 4,8 %, ktorí pôsobili napríklad v komisiách zastupiteľstva ako neposlanci, prípadne sa iným spôsobom angažovali v správe miestnych záležitostí.  

Bilancia práce predchodcu je dôležitá na to, aby novozvolení komunálni politici poznali reálny stav, za ktorý preberajú zodpovednosť.

Z prieskumu je zrejmé, že 27,9 % dlhoročných starostov a primátorov pri svojom nástupe zhodnotilo a analyzovalo prácu predchodcu. Zbežne ju zhodnotilo a analyzovalo 45,3 %. Prácu predchodcov pri nástupe vôbec nebilancovalo 21,6 % a zvyšných 5,1 % respondentov sa nevedelo vyjadriť.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

 

Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

 

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.