Kto sa podieľa na rozvoji samosprávy? Išli by dlhoroční starostovia do ďalších volieb?

zdroj: Webnoviny

Starostovia a primátori, ktorí boli v jesenných komunálnych voľbách zvolení minimálne tretí krát do vedenia obcí a miest sa v prieskume Združenia miest a obcí Slovenska vyjadrili k tomu, kto sa podľa nich najvýraznejšie podieľa na rozvoji samospráv. Tiež odpovedali na to, či by išli opätovne do komunálnych volieb.

Ako respondenti v prieskume odpovedali na otázku: „Ohodnoťte a odlíšte podiel štátu, Európskej únie, súkromného sektora a občianskych aktivít na rozvoji vašej obce/mesta.“ Celkovo 45,6 % respondentov uviedlo, že najvýraznejší podiel na rozvoji samosprávy má štát. Európsku úniu vnímajú ako druhého najrelevantnejšieho aktéra, čo v odpovedi potvrdilo 33,4 % opýtaných. Súkromný sektor má výrazný vplyv podľa 4,4 % respondentov. Občianske aktivity zohrávajú dôležitú úlohu podľa 6,8 % dlhoročných starostov a primátorov. Podľa 7,9 % opýtaných nie je možné na túto otázku odpovedať a zvyšných 1,8 % uviedlo, že na takto položenú otázku nevie odpovedať.

V prieskume, v ktorom odpovedalo 334 dlhoročných starostov a primátorov sme tiež zisťovali, či by s odstupom času prijali rovnaké rozhodnutie a vstúpili do komunálnej politiky. Na otázku: „Urobili by ste rovnaké rozhodnutie, ak by sa dnes rozhodovali pre vstup do komunálnej politiky?“ odpovedalo „určite áno – vôbec by som to nezvažoval“ 45 % respondentov. Odpoveď „skôr áno, no ešte by som si to potreboval zvážiť“ uviedlo 37,2 % opýtaných. Celkovo 11,7 % odpovedalo „skôr nie, no ešte by som si to potreboval zvážiť“, ďalších 2,7 % odpovedalo „určite nie, vôbec by som to nezvažoval“ a zvyšných 3,3 % sa k otázke nevedelo vyjadriť.

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

 

Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Autor: redakcia
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.