Do polovice mája očakávajte poštu od mesta

Ak vlastníte nehnuteľnosť, rátajte s povinnosťou platiť daň. Zákon rozlišuje daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti na rok 2019 roznášajú v týchto dňoch zamestnanci úradu, aby mesto ušetrilo na drahom poštovnom. Musia to stihnúť do polovice mája 2019, to je totiž dátum, dokedy musia byť výmery daňovníkom doručené. “Pre daňovníkov s trvalým pobytom mimo Svidník je určené doručovanie poskytovateľom poštových služieb,” vysvetľuje PR manažérka mesta Kristína Tchirová. 

Na rok 2019 evidujú vo Svidníku 3673 daňovníkov s povinnosťou platiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatky za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.

Do mestského rozpočtu by malo pritiecť vo forme príjmu za dane a poplatky za rok 2019  304,26 tis. eur. Nedoplatky k 31.12.2018 predstavujú 179,28 tis. eur. a v súčanosti ich samospráva vymáha, prípadne budú postúpené na vymáhanie exekúciou. Splatnosť dane je určená v rozhodnutí.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

(ver)

 

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.