Škôlkari oslávili zelený sviatok

 

“Chceme, aby sa Zem usmievala,”  povedali si deti z Materskej školy na Ul. 8.mája vo Svidníku ku Dňu Zeme.

 

Neboli to len slová, ale aj zrealizované aktivity, ktoré k tomu smerovali.

Oslava zeleného sviatku začala už pri príchode do Materskej školy, keď deti rozdávali

rodičom letáčiky ku Dňu Zeme a jabĺčka. Nasledovalo rovesnícke vzdelávanie na tému ako správne triediť odpad. Potom deti spolu so svojimi učiteľkami vyzbierali odpadky v okolí Materskej školy. Školský dvor si skrášlili aj za pomoci rodičov vysadením kvetov, byliniek a ovocných kríkov. Materská škola pracuje v programe „Zelená škola“, ktorý je zapojený do svetového hnutia Eco schools a plnením cieľov tohto programu sú deti vedené k environmentalnému cíteniu nielen na Deň Zeme, ale počas celého roka.                      

     

(Kolégium Zelenej školy)

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.