SVETOVÝ DEŇ HYGIENY RÚK

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý pripadá na  5. mája,  sa v slovenských nemocniciach bude konať osvetové podujatie s cieľom upozorniť na význam správnej hygieny rúk v rizikovom prostredí. Upozorniť má najmä na nebezpečenstvá prenosu infekcie na rizikových hospitalizovaných pacientov.

Prenos infekcií v zdravotníckych zariadeniach

Nozokomiálne, teda takzvané nemocničné nákazy, sú jednou z najčastejších nežiaducich udalostí spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V kontexte verejného zdravia ide o závažný problém, ktorý vplýva na kvalitu života, morbiditu i mortalitu Slovákov. V priemere 7 % pacientov v zdravotníckom zariadení v rozvinutých a 10 % v rozvojových krajinách získa aspoň jednu nozokomiálnu nákazu. Až 10 % postihnutých rizikových pacientov zomiera.

Vďaka správnej dezinfekcii rúk môžeme pri návšteve zdravotníckeho zariadenia chrániť nielen sami seba, ale najmä tých, ktorým by prenos infekcie mohol spôsobiť závažné zdravotné komplikácie. Význam hygieny rúk pre verejné zdravie je nezanedbateľný. Každoročne preto Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlasuje globálnu kampaň s cieľom upozorniť na podporu bezpečnosti pacientov v zdravotníckych zariadeniach.

Hoci  dnes už v mnohých nemocniciach sú dávkovače na dezinfekciu rúk súčasťou štandardného vybavenia, návštevníci ju často prehliadajú alebo nevedia správne používať.

Jej význam v zdravotníckych zariadeniach je však obrovský – môže zabrániť vzniku sepsy a priamo zachraňovať životy. Kým na bežnú hygienu v domácnostiach, či v práci je adekvátne použitie mydla, odborníci neustále zdôrazňujú, že v nemocničnom prostredí je potrebná dezinfekcia alkoholovým dezinfekčným prostriedkom.    

Ľudia, ktorí do nemocnice prichádzajú napríklad za účelom návštevy svojich blízkych, môžu na svojich rukách priniesť rôzne vírusy i baktérie. Platí to aj v opačnom prípade, zdravý človek sa môže nakaziť v nemocnici. Pri príchode aj odchode z každého zdravotníckeho zariadenia je preto nevyhnutné si ruky správne vydezinfikovať. Môžeme tak zabrániť nakazeniu seba i hospitalizovaných pacientov, či personálu zariadenia.

Nedostatočná hygiena rúk môže viesť k ochoreniam tráviaceho traktu (tzv. vírusovým hnačkovým ochoreniam: rotavírusová a norovírusová hnačka, žltačka typu A), k ochoreniam kože a slizníc, k respiračným infekciám (nádcha, chrípka) a tiež k infekciám rán. U nemocničných pacientov je riziko nákazy vyššie a nebezpečnejšie ako u zdravého človeka. V dôsledku ochorenia alebo invazívnych zákrokov, ktoré podstúpili, majú zníženú imunitu.

Podujatie Deň čistých rúk, ktoré sa konalo 2. mája 2019 v nemocnici vo Svidníku malo za cieľ nielen upozorniť na problematiku, ale aj naučiť návštevníkov nemocníc a ústavov, ako si dezinfekciu správne aplikovať tak, aby bola naozaj účinná. Návštevníci nemocnice mali možnosť naučiť sa zásadám správneho postupu umývania a dezinfekcie rúk a pomocou špeciálnej UV lampy si otestovať, či svoje ruky pri príchode i odchode zo zdravotníckeho zariadenia dezinfikovali správne. Dezinfekčný prostriedok s obsahom fluorescenčnej látky pod ultrafialovým žiarením odhalí nedostatočne vydezinfikované časti rúk. Najčastejšie vždy ide o končeky prstov, palec, chrbát ruky a priestory medzi prstami.

                                                                                                                                  RÚVZ Svidník

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.