Pre nezaplatenie sankcií chce mesto podať na súd spoločnosť, ktorá rekonštruuje zbrojnicu

Spoločnosť JGrope, s.r.o. vykonávala rekonštrukciu prevádzkových priestorov dobrovoľného hasičského zboru a rekonštrukciu garáži, v ktorých je umiestnená hasičské technika. K odovzdaniu zrekonštruovaných garáži podľa zmluvy, ktorú podpísalo bývalé vedenie mesta,  malo dôjsť do termínu 3. 10. 2018, doposiaľ tieto priestory neboli dokončené.

 

“Mesto Svidník je rozhodnuté podať  žalobu na spoločnosť JGroupe, s.r.o. z dôvodu nezaplatenia zmluvne dohodnutých finančných sankcií v podobe zmluvnej pokuty a z dôvodu nedodania zmluvne dohodnutého plnenia. Spoločnosť JGrope, s.r.o. vykonávala rekonštrukciu prevádzkových priestorov dobrovoľného hasičského zboru a rekonštrukciu garáži, v ktorých je umiestnená hasičské technika. K odovzdaniu zrekonštruovaných garáži podľa zmluvy, ktorú podpísalo bývalé vedenie mesta,  malo dôjsť do termínu 3. 10. 2018, doposiaľ tieto priestory neboli dokončené. Mesto Svidník dňa 20. 02. 2019 uzatvorilo s dodávateľom Dohodu o urovnaní s tým, že mesto Svidník si neuplatní finančné sankcie, ak zhotoviteľ dokončí rekonštrukciu garáži aj s dodaním nových garážových brán s elektrickým pohonom do konca marca.  Zhotoviteľ sa zaviazal všetky práce naviac uhradiť,” informovala primátorka mesta Svidník Marcela Ivančová. 

VEDENIE MESTA CHCE CHRÁNIŤ MESTSKÝ  MAJETOK

 

Dohoda o urovnaní bola poslednou snahou ako dokončiť rekonštrukciu mestského majetku bez vzniku súdneho sporu tak, aby zrekonštruovaný majetok mohol slúžiť príslušníkom dobrovoľného hasičského zboru.  “Netajíme sa ani tým, že sme mali ambíciu aspoň tento problém vyriešiť čo najrýchlejšie a najhospodárnejšie. Praktické skúsenosti ukázali, že jasné dohody a presadzovanie silných argumentov jednoducho nestačia. Podaním žaloby voči zhotoviteľovi chránime nielen majetok mesta, ale  deklarujeme aj svoju nespokojnosť so spoločnosťou JGroupe, s.r.o., ktorá je nedôveryhodným partnerom mesta Svidník. Svoju neodbornosť a nepoctivé obchodné styky ukázali nielen v tomto prípade, ale aj pri nátere „modrého“ mosta. Po zhromaždení všetkých potrebných dôkazných prostriedkov budeme aj v tomto prípade postupovať tak, aby sme finančné prostriedky získali späť a vyvodili príslušnú zodpovednosť,” zdôraznila Ivančová. (ver)

 

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.