Oslavy Dňa Zeme v ZŠ v Kračúnovciach

Posledný aprílový deň sme na našej ZŠ v Kračúnovciach ukončili recyklohrami  a vedomostnými aktivitami.

Ráno to vyzeralo všelijako, preto prvé dve vyučovacie hodiny sme si v triedach vypočuli rozhlasové relácie týkajúce sa našej vzácnej Zeme. Okrem počúvania sme so svojimi triednymi učiteľmi diskutovali o tom, ako každý z nás prispieva k ochrane životného prostredia a Zeme. Okolo desiatej hodiny vyšlo očakávané slniečko a všetci sme sa stretli na školskom ihrisku. Každá trieda dostala záznam a  absolvovala dvanásť disciplín – prenos loptičky na rolke, prevliekanie kruhu cez žiakov, prenos balóna pomocou metly, prenášanie vody, prekážkový beh, bowling, ťahanie na starej plachte, mini golf, hod alobalovými kamienkami, prenos pet vrchnákov, bludisko a zhadzovanie plechoviek.  Pri disciplínach boli aj doplňujúce otázky týkajúce sa znečisťovania Zeme. Kto pozorne počúval rozhlasové relácie, tak s odpoveďami nemal problém a získal pre triedu bod naviac. Okolo obeda sme vyhodnotili výsledky tried, odovzdali diplomy a recyklomedaily .  Za prvé miesto bola odmena – pizza pre celú triedu. Tej sa potešila  7.A. Počasie nám naďalej prialo a nás čakali už len dve úlohy - vysadiť bylinky v novovytvorených truhlíkoch z recyklovaných paliet a strom (hrab), ktorý nám zakúpila Rada rodičov. So sadením sa popasovali predsedovia tried a ostatní si záver krásneho dňa spríjemnili  futbalom.  

Bol to super deň, kde sme si všetci nielen zašportovali,  ale sa aj zabavili.

Vyuč.M.Dadejová, M.Onuferová, M.Ivanová.

ZŠ v Kračúnovciach  

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.