BEZPLATNÉ VYŠETRENIE ZNAMIENOK V DOSTE!

Nechajte si skontrolovať materské znamienko ako prevenciu pred rakovinou kože. Ak melanóm - znamienko rozpoznáte včas, v počiatočnej fáze nádorového rastu, liečba môže byť úspešná. Sú to iba mesiace, počas ktorých tento agresívny typ kožnej rakoviny stihne urobiť metastázy.                                                                                     

60 až 90 % melanómu vzniká práve následkom UV žiarenia, pri zvýšenom vystavovaní kože slnečnému žiareniu. Vyskytnúť sa môže aj na tých častiach kože, ktoré slnku nie sú vystavené. Varovným signálom môže byť zmena veľkosti alebo tvaru  znamienka i jeho pôvodného pigmentového prejavu. Je potrebné všímať si či znamienko nie je asymetrické, či má alebo nemá pravidelné okraje, či sa okraje do plochy nejako nerozširujú alebo nepostupujú, či je farba znamienka rovnomerná, či znamienko nestráca pigmentáciu, nárast znamienka nad úroveň kože, či sa znamienko nemení. Zväčšeniu znamienka prípadne zmene jeho farby či tvorbe červeného alebo tmavo-čierneho uzlíka, ktorý krváca netreba pripisovať ľahký význam. Určite treba čo najskôr vyhľadať kožného lekára. Ak lekár zistí, že znamienko má nežiaduci tvar, pošle pacienta na jeho odstránenie.

Pri príležitosti Európskeho dňa melanómu máte ako každoročne  možnosť v priestoroch DOSTU dať si bezplatne vyšetriť materské znamienka. Súčasťou programu dňa Euromelanoma je tiež možnosť získať vzorky opaľovacích krémov a zapojiť sa do tombolovej hry o hodnotné balíčky.

                                                                                                                                                                                                                                                                                DOST  

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.