Svidníčania poslali vedeniu mesta svoje nápady. KTORÉ Z NICH DOSTANÚ ZELENÚ?

Participatívny rozpočet je vo Svidníku tohtoročnou novinkou. Tento rozpočet hovorí o tom, že aj samotní obyvatelia mesta môžu cez svoje nápady rozhodnúť o tom, čo sa v meste  vynoví, vytvorí alebo zrealizuje.

„Často sa stáva, že skupina občanov s rovnakými záujmami, víziami a postojmi má nápad, ako si zlepšiť svoje životné prostredie, ale nemá prostriedky, možnosti, alebo len ten správny impulz na jeho realizáciu. Participovať na rozpočte znamená presvedčiť verejnosť, že na môj nápad mojej komunity sa oplatí vynaložiť spoločné finančné prostriedky. Pre účel participatívneho rozpočtu by mesto rado vydelilo sumu 5 000 eur z rozpočtu dotácií mesta na rok 2019. Zámerom je prerozdeliť sumu medzi úspešné projekty, ktoré zvíťazia vo verejnom hlasovaní,“ informovala PR manažérka mesta Kristína Tchirová.

Tento rok prišlo na Mestský úrad 10 nápadov. „Desať žiadateľov zareagovalo na našu výzvu a prihlásilo svoj projekt. Prihlásené boli projekty z rôznych oblastí spoločenského života s pestrým zameraním. Vyhodnotených ako realizovateľné bolo sedem z nich,“ uviedla K. Tchirová. (ver)

REALIZOVATEĽNÉ PROJEKTY, ZA KTORÉ MÔŽETE HLASOVAŤ NA FB STRÁNKE MESTA

1. PROJEKT: Parkourové prekážky a oddychová zóna sídlisko Karpatská.

Zveľadenie okolia trávnatej plochy na sídlisku Karpatská. V projekte navrhujeme realizáciu lavičky na sedenie na existujúcom vyvýšenom múriku okolo trávnatej plochy. Navrhujeme odstrániť starý strom a vysadiť okrasné dreviny, jarné cibuľoviny a kvety. Na trávnatej ploche ďalej umiestniť parkourové prekážky, ako sú pneumatiky rôznych veľkostí…

2. PROJEKT: Detské ihrisko. Sme rodičia detí bývajúcich na Ulici Duklianskej, ktorým nie je ľahostajné využívanie ich voľného času. Naším zámerom je svojpomocne natrieť už využívané herné prvky, pretože nie všetko, čo je staršie, je aj zlé. Vlastnou výsadbou ihličnatých stromčekov prispejeme k tomu, že si ich budeme viac vážiť a ochraňovať. Osadením ďalších lavičiek ponúkneme viac miesta na oddych pre deti a ich rodičov. 

3. PROJEKT: Z police do lavice

Prostredníctvom tohto projektu by sme chceli urobiť cyklus besied pre žiakov ZŠ mesta Svidník. Ako pedagógovia si uvedomujeme obrovský problém súčasných detí - (ne)čítanie. A k nemu by sme žiakov chceli prilákať práve prostredníctvom besied. Dieťa len málokedy dobrovoľne siahne po Hevierovi, Šefčíkovi či Futovej, ale ak bude dotyčný autor sedieť v lavici – pár metrov od neho a oduševnene rozprávať o svojich knižkách, zo skúseností vieme, že mnohokrát to aj zarytých „nečítačov“ nabudí k čítaniu. Preto aj ten názov – Z police do lavice. Hlavným cieľom tohto projektu je teda ukázať, že literatúra nie je žiadny postrach, nič, čo sa musí robiť nasilu a pod nátlakom, ale práve naopak, že čítanie je krásna, povznášajúca a hlavne veľmi prospešná záľuba. Lokalita: ZŠ mesta Svidník. Celkový náklad: 640 eur.

4. PROJEKT: Relaxačná zóna

V máji minulého roka sme začali s výstavbou relaxačnej zóny, kde sme osadili aj knižnú búdku pre okoloidúcich. Výstavbu realizovali študenti GDH, no v dôsledku nedostatku financií sa nám ju nepodarilo dokončiť. V priebehu roka sme si všimli záujem verejnosti o túto zónu, nielen od našich študentov, a preto sme sa rozhodli zapojiť do participatívneho projektu mesta Svidník, aby sme ju my, študenti, mohli dokončiť. Lokalita: zóna pri GDH Svidník. Celková suma: 250 eur.

5. PROJEKT: V rámci projektu "Nižný Svidník" športuje zveľadíme ihrisko na Nižnom Svidníku. Spoločne opravíme koše a namaľujeme čiary. Je to ihrisko, na ktorom vyrastali naši otcovia a zaslúži si starostlivosť. Počas leta zorganizujeme športový deň hlavne pre mládež zo sídliska, ale aj pre ich kamarátov z celého mesta. Pre všetkých účastníkov bude pripravený guľáš a občerstvenie.  Lokalita: Nižný Svidník. Celkový náklad: 250 eur.

6. PROJEKT: Revitalizácia okolia obytných domov a vytvorenie oddychovej zóny pre deti aj dospelých. Žijeme v okrajovej časti mesta Svidník, ktorá sa však postupne začína omladzovať. Čoraz viac tu pribúdajú rodiny s deťmi, ktoré v bližšom ani širšom okolí nemajú vytvorené žiadne vhodné podmienky na trávenie voľného času. Cieľom nášho projektu je vyčistiť, zrevitalizovať a hlavne skultúrniť okolie v bezprostrednej blízkosti obytných domov na Ulici sovietskych hrdinov a zároveň vytvoriť deťom priestor na hranie a dospelým priestor na oddych na čerstvom vzduchu. Lokalita: Ul. Sov. hrdinov 453/14. Celkový náklad: 800 eur.

7. PROJEKT: Prvá pomoc cez rozprávky. Pri výročí Svetového dňa Prvej pomoci sa deti spolu s rodičmi môžu zúčastniť náučného chodníka, na ktorom si zábavnou formou cez rozprávky skúsia ošetriť jednoduché poranenia. Na záver sa môžu vžiť do skutočného záchranára, povoziť sa na záchranárskej štvorkolke a opekať v prírode. Lokalita: lesopark pri letisku. Celkový náklad 350 eur.

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.