PROJEKT - AKO ZVÝŠIŤ UBYTOVACIE KAPACITY CR

Stratégia rozvoja CR a cykloturistiky v okrese Svidník v analytickej časti skonštatovala, že v  okrese  podľa štatistických údajov súčasná ubytovacia  kapacita podľa prepočtov je nedostačujúca, no na druhej strane jej vyťaženosť je veľmi nízka v prepočte len  okolo 22 %. Štruktúra a počet lôžok pre ubytovanie tiež nie je z pohľadu dopytu vyhovujúci. Jedine Hotel ALFA v Giraltovciach spĺňa vysoký štandard  v poskytovaní služieb, problém s nedostatočnou kapacitou hotel vyriešil vybudovaných troch dvojposteľových izieb s príležitostnými lôžkami na celkovú kapacitu 40 postelí. Druhé ubytovacie zariadenie hotel Rubín s kapacitou 55 lôžok vo Svidníku, ktoré spĺňa vyšší štandard, potrebuje modernizovať časť ubytovacích priestorov s čím by sa zvýšil štandard časti izieb.

Na rozšírenie kapacity vo Svidníku pribudne ubytovacie zariadenie v športovej hale s kapacitou 40  lôžok. Nedá mi nespomenúť pozostatky divokej privatizácie hotela Dukla s kapacitou 270 lôžok. Ak by tento hotel fungoval, nemuseli sme sa  zapodievať kapacitami ubytovacích zariadení, ale efektívnym marketingom ako zariadenie vyťažiť. Žiadosť o regionálny príspevok na rekonštrukciu ubytovne Čertéž v obci Medvedie bola schválená, zostáva len dúfať, že ubytovňa bude využívaná nielen v zime, ale počas celého roku. Ubytovacím zariadením poskytujúcim vyšší štandard ubytovacích služieb s doplnkovou vybavenosťou je i Penzión Medveď v obci Medvedie. Uvedené ubytovacie zariadenie tiež  získalo  i finančnú podporu z regionálneho príspevku.

  Lyžiarske stredisko v Medveďom na efektívnu prevádzku ubytovacích zariadení však v dnešnej dobe potrebuje umelé zasnežovanie pre ktoré má vhodné podmienky, no žiadosť o regionálny príspevok na nákup technológie na zasnežovanie nebola schválená. Ostatné ubytovacie zariadenia v okrese potrebujú skôr ubytovanie zatraktívniť doplnkovými zariadeniami a účelným a efektívnym marketingom.

V okrese  Svidník  majitelia domov a penziónov doposiaľ nevedia využívať v niektorých atraktívnych lokalitách voľnú kapacitu vo svojich rodinných domoch a penziónoch  na poskytovanie prechodného ubytovania. I keď v minulosti v rámci projektu „Facilitácia miestnych lídrov vidieckeho turizmu“ bolo pre vytypované skupiny osôb realizované  teoretické a praktické vzdelávanie v oblasti vidieckeho turizmu, v okrese sa tento projekt  nepodarilo implementovať tak, ako v iných regiónoch Slovenska.

Doposiaľ nepreskúmanou oblasťou v ubytovacích kapacitách je využívanie veľkého počtu voľných neobývaných, ale funkčných rodinných domov, ktoré bez väčších nákladov za dajú využívať na pomerne lacnejšie ubytovanie. Príjmy  z tohto ubytovania nepomôžu len prenajímateľom ubytovacích zariadení, ale i samosprávam  v príjmoch z poplatkov z prechodného ubytovania. Uvedený typ ubytovania napomôže najmä pre rozvoj turistiky a cykloturistiky a organizovanie hromadných akcii v rámci kultúrnych foriem CR. Bude na aktéroch rozvoja CR, na samosprávach a vlastníkoch nehnuteľností  ako sa aktívne zapojiť do realizácie projektu.

S možnosťou využívania tohto typu ubytovania predpokladá i Stratégia rozvoja CR a cykloturistiky v okrese Svidník a samozrejme sa objaví i v Marketingovej stratégie, ktorá sa spracováva a ktorá by mala nasmerovať prevádzkovateľov na efektívnejšie využívanie ubytovacích zariadení a voľných domov. Vidiek, n. o., ako spracovateľ Stratégie rozvoja CR a cykloturistiky v okrese Svidník zašle vytypovaním obecným samosprávam list a jednoduchý dotazník na preverenie možností využívania voľných domov na ubytovanie v jednotlivých obciach.

Veríme, že po ročnom oddychu sa konečne kompetentní dohodnú, kto bude implementovať samotnú stratégiu. Je potrebné, aby sa tejto funkcie ujala  a zaktivizovala Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš – Bardejov. Ďalšou možnosťou je stratégiu schváliť na Valných zhromaždeniach MAS TOPOĽA a MAS DUKLA, pretože v týchto združeniach sú členmi všetky samosprávy okresu. Týmto by sa stratégia stala všeobecne záväzným dokumentom pre rozvoj CR a cykloturistiky a zároveň táto stratégia by sa stala súčasťou stratégie CLLD. Pokiaľ tento dokument nebude schválený, žiadosti o NFP pre výstavbu cyklotrás bude nereálny.                                                                                                                       

                                                                                   Ľubomír Filo, riaditeľ Vidiek, n. o.

                                                                                    

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.