Splnomocnenec vlády Peter Krajňák zavítal medzi žiakov v okrese

S cieľom podporiť vyučovanie rusínskeho a rómskeho jazyka na východnom Slovensku navštívil v piatok štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Peter Krajňák základné školy v okrese Svidník.

Krajňák šiel najprv do Základnej školy (ZŠ) v Krajnej Poľane, ktorá vychováva a vzdeláva väčšinou deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri príležitosti 60. výročia výchovno-vzdelávacieho procesu povzbudil pedagogických zamestnancov v ich práci.

Následne navštívi ZŠ v Kružlovej, v ktorej ako jedinej škole v okrese Svidník je vyučovanie v rómskom jazyku. ZŠ sa zapojila do projektu sociálnej inklúzie, jeho hlavnou aktivitou je výučba predmetu rómske reálie. Pri ďalších aktivitách zameraných na posilnenie sociálnej inklúzie spolupracuje základná škola s partnerskými ZŠ Krajná Poľana a ZUŠ Svidník. Na záver pracovnej návštevy sa v popoludňajších hodinách uskutoční stretnutie s primátorkou mesta Svidník Marcelou Ivančovou, s ktorou štátny tajomník bude diskutovať o skvalitnení výučby rusínskeho jazyka v základných školách v okrese Svidník. Hlavnou témou ich pracovného stretnutia bude uznesenie vlády z augusta 2016 o vytvorení podmienok na podporu výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl v rusínskom jazyku. (red,teraz.sk)

Autor: redakica
Vytlačiť článokVytlačiť článok
Komentáre
Nenašli sa žiadne komentáre.